најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
Aдреса: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градскe управe за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник управе
Сања Јеремић, мастер инжињер менаџмента
Контакт телефон: +381 35 81 50 584
e-mail: sanja.jeremic@jagodina.rs

Начелник Одељења за јавне приходе
Маја Илић, самостални саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 594
e-mail: maja.ilic@jagodina.rs

Начелник Одељења за инспекцијски надзор
Дејан Томић, самостални саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 312
e-mail: dejan.tomic@jagodina.rs

Начелник Oдељења за заштиту животне средине
Бобан Станковић, самостални саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 318
e-mail: boban.stankovic@jagodina.rs

Службено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број решења: 020-98/2023-04
Ивана Медојевић, саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 596
e-mail: ivana.medojevic@jagodina.rs

Списак службених лица у Градској управи за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор града Јагодина који воде управни поступак и одлучују у управној ствари или само воде поступак и предузимају поједине радње у поступку

Информатор о раду градске управе

Документа градске управе
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже