најактуелније:

Информатор о раду и информације од јавног значаја

Информатор о раду и информације од јавног значаја

На основу Законa о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), свако физичко и правно лице, па и држављанин стране земље, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, може се поднети на следећи начин:
-путем поште или непосредно предајом у писарници која се налази у Јагодини, ул. Краља Петра I бр. 6, са назнаком на коју градску управу се захтев односи
- усмено на записник у Градској управи
-електронском поштом: informacije@jagodina.rs

Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
Законски рок за доставу информација или копије документа је 15 дана од дана пријема захтева.

Доставаљање тражених информација може се извршити путем:
-поште;
-електронске поште;
-факсом
-или на други начин који странка наведе.

Службена лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Градоначелник
Име и презиме: Сања Филиповић, млађи саветник
е-поштa: sanja.filipovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513

Градско веће
Име и презиме: Јована Несторовић, млађи саветник
е-поштa: jovana.nestorovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове
Име и презиме: Наташа Тадић, саветник
е-поштa: natasa.tadic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-539

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам
Име и презиме: Тамара Церовић, шеф Одсека за буџет и финансије
е-поштa: tamara.cerovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-520

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
Име и презиме: Ивана Медојевић, саветник
е-поштa: ivana.medojevic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-596

Градска управа за послове органа града
Име и презиме: Ивана Станковић, млађи саветник
е-поштa: ivana.stankovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513

Службена лице задужена за израду Информатора о раду органа

Градоначелник
Име и презиме: Сања Филиповић, млађи саветник
е-поштa: sanja.filipovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513

Градско веће
Име и презиме: Јована Несторовић, млађи саветник
е-поштa: jovana.nestorovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове
Име и презиме: Наташа Тадић, саветник
е-поштa: natasa.tadic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-539

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам
Име и презиме: Тамара Церовић, шеф Одсека за буџет и финансије
е-поштa: tamara.cerovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-520

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
Име и презиме: Ивана Медојевић, саветник
е-поштa: ivana.medojevic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-584

Градска управа за послове органа града
Име и презиме: Ивана Станковић, млађи саветник
е-поштa: ivana.stankovic@jagodina.rs
телефон: 035/81-50-513
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже