најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове
Aдреса: улица Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

в.д. Начелника управе
Татјана Бацковић, дипломирани економиста
Контакт телефон: +381 35 81 50 540
e-mail: tatjana.backovic@jagodina.rs

Службено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Наташа Тадић, саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 539
e-mail: natasa.tadic@jagodina.rs

Службено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем
Наташа Тадић, саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 539
e-mail: natasa.tadic@jagodina.rs

Списак службених лица у Градској управи за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове града Јагодина који воде управни поступак и одлучују у управној ствари или само воде поступак и предузимају поједине радње у поступку


У припреми
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже