најактуелније:

Контакт – Град Јагодина

Контакт – Град Јагодина

ГРАД ЈАГОДИНА
Краља Петра I 6
35000 Јагодина
Централа: 035/81-50-597
e-пошта: gradjagodina@jagodina.org.rs

КОНТАКТ ФОРМА

Поља обележена звездицом (*) су обавезна
КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ


Кабинет градоначелнице
Градоначелница: Гордана Јовановић
Краља Петра I бр. 6
Контак телефон: 035/81-50-501, 035/82-22-109, 035/82-24-329
факс: 035/82-21-364
e-пошта: gradjagodina@jagodina.org.rs

Кабинет председника Скупштине града Јагодина
Краља Петра I 6
Контак телефон: 035/81-50-500, 035/82-21-220, 035/82-22-934, 035/82-21-234

Заменик председника Скупштине града, Бојана Антонијевић
Краља Петра I бр. 6
Контак телефон: 035/81-50-504

Секретар Скупштине града, Наташа Милисављевић
Краља Петра I бр. 6
Контак телефон: 035/81-50-565
е-пошта: natasa.milisavljevic@jagodina.rs

Градска изборна комисија
Краља Петра I бр. 6

Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове
Краља Петра I бр. 6

Начелница управе Татјана Бацковић
Канцеларија бр.8 035/81-50-540
е-пошта: tatjana.backovic@jagodina.rs


Инфо пулт 035/81-50-532
Писарница 035/81-50-533
Бирачки списак 035/81-50-535
е-пошта: biracki.spisak@jagodina.org.rs
Матична служба за град Јагодину 035/81-50-529, 035/82-20-100
е-пошта: maticari.jagodina@jagodina.org.rs
Грађанска стања, канцеларија 10 035/81-50-539
е-пошта: gradjanska.stanja@jagodina.org.rs
Регистар стамбених заједница, канцеларија 10 035/81-50-539
е-пошта: registar.zgrada@jagodina.org.rs
Радни односи, канцеларија 7, 035/81-50- 510
Послови администратора, канцеларија 11 035/81-50-541
Матична служба за општине Ђаковицу и Дечане, канцеларија 15 035/81-50-544
е-пошта: maticari.djakovica.decani@jagodina.org.rs
Служба правне помоћи, канцеларија 19 035/81-50-549
Односи са јавношћу, канцеларија 21 035/81-50-519, 035/244-763
Скупштински послови, канцеларија 23 035/81-50-565
Скупштински послови, канцеларија 41 035/81-50-505
е-пошта: skupstinski.poslovi@jagodina.org.rs
Финансијска служба, канцеларија 6 035/81-50-538
Повереништво за избеглице, канцеларија 12 035/81-50-542
Финансијска служба, канцеларија 16 035/81-50-545
Студентски кредити и домови, канцеларија 17 035/81-50-546
Борачко инвалидска заштита, канцеларија 18 035/81-50-547
Послови образовања, канцеларија 18 035/81-50-547
Служба дечије заштите, канцеларија 20 035/81-50-550
Финансијска служба установа културе 035/223-023

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам
Краља Петра I бр. 6
е-пошта: budzet@jagodina.org.rs

в.д. начелник управе Петар Глигоријевић
канцеларија 46 035/81-50-507

Служба за буџет и финансије, канцеларија 48 035/81-50-520
Јавне набавке, канцеларија 32 035/81-50-508
Служба књиговодства, канцеларија 33 035/81-50-573
Служба за привреду, канцеларија 34 035/81-50-567
е-пошта: preduzetnistvo@jagodina.org.rs
Благајна и ликвидатура, канцеларија 35 035/81-50-574
Обрачунска служба, канцеларија 37 035/81-50-576
Служба за привреду, канцеларија 42 035/81-50-580
е-пошта: privreda@jagodina.org.rs
Служба за пољопривреду, канцеларија 45 035/81-50-525
е-пошта: stocarstvo@jagodina.org.rs

Шеф службе за урбанизам и грађевинске послове 035/81-50-600
Служба за урбанизам и грађевинске послове 035/81-50-587, 035/81-50-588
Служба за имовинско-правне послове 035/81-50-589

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
Краља Петра I бр. 6
е-пошта: lpa@jagodina.org.rs

Начелница Сања Јеремић +381 35 81 50 584

Одељење за јавне приходе

Начелник одељења Маја Илић +381 35 81 50 594
е-пошта: maja.ilic@jagodina.rs

Информације о стању дуговања, подношење пријава, издавање уверења+381 35 81 50 595

Порески инспектори
+381 35 81 50 590
+381 35 81 50 596
+381 35 81 50 591
+381 35 81 50 593
+381 35 81 50 585

Прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода +381 35 81 50 590

Имовина правних лица, комуналне таксе, еко накнада, накнада за коришћење јавних површина, боравишна такса
+381 35 81 50 586

Принудна наплата, повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода +381 35 81 50 591

Поступак по жалбама +381 35 81 50 596

Одељење за заштиту животне средине
Краља Петра I бр. 6
е-пошта: zivotna.sredina@jagodina.org.rs

Одељење за инспекцијски надзор
Начелник одељења Дејан Томић 035/81-50-312
е-пошта: inspekcija@jagodina.org.rs

Служба саобраћајне инспекције 035/81-50-311
е-пошта: saobracajnainspekcija@jagodina.org.rs
Служба инспекције заштите животне средине 035/81-50-315
Служба просветне инспекције 035/81-50-314
е-пошта: prosvetnainspekcija@jagodina.org.rs
Служба грађевинске инспекције
035/81-50-317
е-пошта: gradjevinskainspekcija@jagodina.org.rs
Служба спортске инспекције
035/81-50-315
Служба туристичке инспекције
035/81-50-299
Служба комуналне инспекције
035/81-50-313

Градско правобранилаштво
Краља Петра I бр. 6

Градски правобранилац, Владан Петронијевић
Канцеларија бр. 36
Контакт телефон: +381 (0) 35 81 50 575
е-пошта: pravobranilastvo@jagodina.org.rs

Канцеларија градског правобранилаштва
Канцеларија бр. 40
Контакт телефон: +381 (0) 35 81 50 579
е-пошта: pravobranilastvo@jagodina.org.rs


аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже