најактуелније:

Е-управа-Електронске услуге

Електронске услуге

Град Јагодина је омогућио је услугу еГрађанин, бесплатним издавањем параметара за двофакторску аутентикацију (eID) и на тај начин грађани могу користити услуге портала еУправа, као и издавање квалификованог електронског сертификата у клауду, са којим грађани могу потписивати документа на даљину помоћу мобилне апликације ConsentID.

Параметре за двофакторску аутентикацију можете преузети на Инфо пулту, Краља Петра I бр.6, као и на шалтеру Локалне пореске администрације, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Грађани могу брзо и лако покренути следеће електронске услуге доступне на порталу еУправа, које је омогућио Град Јагодина:

Представка саобраћајној инспекцији
Представка комуналној инспекцији
Представка инспекцији за заштиту животне средине
Примедба на нацрт планског документа у току јавног увида
Примедба на одлуку о изради планског документа у току раног јавног увида
Накнада зараде за време породиљског одсуства

На порталу еУправа можете поднети захтев за еИзвод из матичних књига

еИзвод из матичних књига

У делу Виртуелни матичар можете поднети захтеве за следеће услуге:

Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге умрлих
Уверење о држављанству
Интернационални извод из матичне књиге рођених
Интернационални извод из матичне књиге венчаних
Интернационални извод из матичне књиге умрлих


На порталу Јединственог информационог система локален пореске администрације можете поднети следеће пореске пријаве:

Пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (ППИ-1)
Пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (ППИ-2)
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Образац 1)
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже