најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за послове органа града

Градска управа за послове органа града

Градска управа за послове органа града
Aдреса: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управа за послове органа града је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелница
Јелена Стојановић, дипломирани правник
Контакт телефон +381 35 81 50 505
e-пошта: jelena.stojanovic@jagodina.rs

Службено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, број решења: 031-463/2023-05
Ивана Станковић, млађи саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 513
e-пошта: ivana.stankovic@jagodina.rs

Службено лице зaдужено за израду Информатора о раду органа, број решења: 031-460/2023-05
Ивана Станковић, млађи саветник
Контакт телефон: +381 35 81 50 513
e-пошта: ivana.stankovic@jagodina.rs

Информатор о раду градске управе

Документа градске управе
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже