најактуелније:

Просвета

Просвета

Јагодинска локална самоуправа улаже велика средства у обнову, реконструкцију, као и изградњу нових школских објеката и вртића. Посебан акценат стављен је на реновирање сеоских школа, како би били створени подједнаки услови за школовање градске и сеоске деце. Основни циљ улагања у просвету јесте да се предшколској деци, као и ђацима средњих и основих школа створе адекватни услови за образовање.

После више од 20 година на иницијативу руководства града Јагодина заживела су и међушколска такмичења, а за најбоље екипе и појединце обезбеђене су вредне награде.

Предшколскo образовање

На територији града Јагодине постоји 31 предшколска група од тога 7 градских и 26 сеоских група. Сви вртићи су реновирани и климатизовани, а изграђена су и 3 потпуно нова објекта после више од 30 година. Цена вртића у Јагодини представља најнижу цену вртића у Србији.

У граду има 7 објеката и то:
 1. "Пионир" - адреса: Вука Караџића 4, телефон: 035/245-632 – главни васпитач
 2. "Сутјеска" - адреса: Сутјеска, телефон: 035/223-523 – централа
 3. "Лептирић" - адреса: Живорада Костића бб, телефон: 035/227-309
 4. "Бамби" - адреса: Војвођанска бб, телефон: 035/250-366
 5. "Сунце" - адреса: Кнеза Милоша бб , телефон: 035/241-740
 6. "Пчелица" – адреса: Бранка Крсмановића бб
 7. "Пивара" – адреса: Кнегиње Милице 132, телефон: 035/222-574

Основно образовање

У Јагодини постоји 11 основних школа од тога 6 градских и 5 сеоских, са 36 подручних одељења.

Градске основне школе
 1. "Рада Миљковић" – адреса:Кнеза Лазара бб, телефон: 035/243-516
  подручна одељења: Стрелиште, Буковче и Вољaвче,
 2. "Милан Мијалковић" – адреса: Милунке Савић 1, телефон: 035/223-431
  подручно одељење Ђурдево брдо,
 3. "Бошко Ђуричић" – адреса:
  У оквиру школе налази се и специјално одељење
  подручна одељења: Винорача и Деоница,
 4. "17. Октобар" - адреса: Теслина 1, телефон: 035/245-138
  подручна одељења: Врановац и Горње Штипље,
 5. "Горан Остојић" – адреса: Зеленгора бб, телефон: 035/223-214
  подручно одељење у Трнави
 6. Музичка школа "Владимир Ђорђевић", адреса: Бошка Бухе 4, телефон: 035/245-914

Сеоске основне школе:
 1. "Љубиша Урошевић" – Рибаре
  подручна одељења у Кончареву, Старом Ланишту, Новом Ланишту, Ракитову и Кочином Селу,
 2. "Радислав Никчевић" – Мајур
  подручна одељења у Колару, Драгошевцу, Медојевцу, Главинцима
 3. "Бранко Радичевић" - Бунар
  подручна одељења у Драгоцвету, Белици, Лозовику, Међуречу, Слатини, Шантаровцу, Шуљковцу и Мишевићу
 4. "Вук Карадић" - Глоговац
  подручна одељења у Дубокој, Дражмировцу, Малом Поповићу, Рајкинцу и Доброј Води
 5. "Јоца Милосављевић" - Багрдан
  подручна одељења у Милошеву, Стрижилу, Ловцима, Доњем Рачнику и Горњем Рачнику

Средње образовање

У Јагодини постоје 4 средње школе и то:
 1. Гимназија "Светозар Марковић" – адреса: Слободана Пенезића Крцуна 1, телефон: 035/245-416
  образовни профил: друштвено-језички смер, природно-математички смер, информатички смер
 2. Економско-трговинска школа "Славке Ђурђевић" – адреса: Кнегиње Милице бб, телефон: 035/251-602
  образовни профил: економски техничар, финансијски техничар, правни техничар,техничар обезбеђења, туристички техничар, конобар, кувар, трговац.
 3. "Прва Техничка школа" – адреса: Кнегиње Милице 101, телефон: 035/245-071
  образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање, машински техничар моторних возила, аутомеханичар, аутолимар, механичар грејне и расхладне технике, бравар, техничар моделар одеће, конфекционар кројач, конфекцијски шивач.
 4. Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла" – адреса:
  образовни профил: електротехничар рачунара, електротехничар аутоматике, електромеханичар за расхладне и термо уређај, аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за машине и опреме.

Поред ових средњих школа у Јагодини постоји и приватна школа општег здравља "Милутин Миланковић".

Школа општег здравља „Милутин Миланковић“ у Јагодини

Ово је једна од школа Образовног система „Милутин Миланковић“ у Београду (поред опште Гимназије, Европске пословне школе, Школе општег здравља и лепоте, као и Више медицинске школе). Школу је формирала фирма „Interspeed trade“ из Београда, као средњу медицинску школу са више образовних профила у четворогодишњем трајању, област здравство и социјална заштита и то:
 • Фармацеутски техничар
 • Физиотерапеутски техничар
 • Зубни техничар
 • Медицинска сестра - техничар
 • Козметички техничар

Интересовање ученика и њихових родитеља за похађање ове школе је велико, не само са територије Јагодине, већ и из целе Србије.

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“

Школа је основана 1928. године и од тада, континуирано ради на рехабилитацији и образовању деце са оштећењем слуха и говора. У оквиру школе постоји рана индивидуална слушно-говорна рехабилитација, групни рад у предшколском одељењу, основношколско и средње стручно образовање.

Образовни профили и занимања су следећи:
 • пољопривреда, производња и прерада хране (пекар)
 • хемија, неметали и графичарство (књиговезац)
 • личне услуге (фризер)
 • машинство и обрада метала (аутолимар)

У просторијама Школе постојe фризерски салон, пекара и књиговезачка радионица у којима ученици обављају професионалну праксу.

Високо образовање

Педагошки факултет

Прва мушка учитељска школа у Јагодини, основана је давен 1898.године. и представљала је једну од најбољих учитељских школа на просторима Србије. Учитељски факултет у Јагодини основан је 1993. године заједно са учитељским факултетом у Београду, Ужицу, Врању, Сомбору и Призрену. Успешно наставља дугогодишњу традицију школовања учитеља у Јагодини. Од 2006. године ова институција наставља са радом под називом Педагошки факултет у Јагодини, као једина државна високошколска установа у Поморављу.

Факултет организује основне академске студије за образовање учитеља у четворогодишњем трајању, основне академске студије за васпитаче у предшколским установама у трогодишњем трајању, а од школске 2006/07. године и основне академске студије за образовање васпитача у домовима у трогодишњем трајању.

На факултету се реализују и акредитовани програми дипломских академских студија ─ мастер за образовање учитеља, васпитача у предшколским установама и васпитача у домовима. У овој школској години очекује се акредитација докторских студија.

Овај факултет се налази у саставу Универзитета у Крагујевцу.

Мегатренд универзитет

Мегатренд универзитет је један од највећих приватних универзитета у Србији који своју репутацију гради од 1989. године. Познат по томе што доноси савремене методе и концепте образовања који су своју вредност доказали у пракси, Мегатренд универзитет представља место образовања за будућег менаџера, економисту, инжењера, правника, новинара.

У складу са политиком сталног ширења универзитетске мреже, школске 2010/2011. године, Мегатренд универзитет уписује студенте на четри факултета у Јагодини и то:
 1. Факултет за пословне студије
 2. Факултет за културу и медије
 3. Факултет за компјутерске науке
 4. Факултет за државну управу и администрацију
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже