најактуелније:

локална самоуправа -Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Општи акти
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор града Јагодине 28.03.2024.године .pdf
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 28.03.2024.године .pdf
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за 2024.године .pdf
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодине за 2024.године .pdf
Одлука о утврђивању просецних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину на територији града Јагодине .pdf
Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2024.годину .pdf
Правилник о спречавању и управљању сукобом интереса .pdf
Правилник о поклонима .pdf

Годишњи планови рада

Стратешки план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијски надзор за период 2023.-2028. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Одељења за јавне приходе за 2024. годину .pdf
Годишњи план рада Одељења за јавне приходе за 2024. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе комуналне инспекције за 2024. годину .pdf
Годишњи план рада Службе комуналне инспекције за 2024. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе саобраћајне инспекције за 2024. годину .pdf
Годишњи план рада Службе саобраћајне инспекције за 2024. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Одељења за јавне приходе за 2023. годину .pdf
Годишњи план рада Одељења за јавне приходе за 2023. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе комуналне инспекције за 2023. годину .pdf
Годишњи план рада Службе комуналне инспекције за 2023. годину .pdf
Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе саобраћајне инспекције за 2023. годину .pdf
Годишњи план рада Службе саобраћајне инспекције за 2023. годину .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за јануар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за фебруар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за март 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за април 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за мај 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за јун 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за јул 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за август 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за септембар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за октобар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за новембар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Месечни план за децембар 2023. године .pdf
Просветна инспекција-Тромесечни план за 1. квартал .pdf
Просветна инспекција-Тромесечни план за 2. квартал .pdf
Просветна инспекција-Тромесечни план за 3. квартал .pdf
Просветна инспекција-Тромесечни план за 4. квартал .pdf
Просветна инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године .pdf
Просветна инспекција-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за јануар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за фебруар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за март 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за април 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за мај 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за јун 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за јул 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за август 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за септембар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за октобар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за новембар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Месечни план за децембар 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 1.квартал 2023. године .pdf
Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 2.квартал 2023. године .pdf
Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 3.квартал 2023. године .pdf
Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 4.квартал 2023. године .pdf
Саобраћајна инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године .pdf
Саобраћајна инспекција-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за јануар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за фебруар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за март 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за април 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за мај 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за јун 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за јул 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за август 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за септембар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за октобар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за новембар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Месечни план за децембар 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Тромесечни план за 1.квартал 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Тромесечни план за 2.квартал 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Тромесечни план за 3.квартал 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Тромесечни план за 4.квартал 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године .pdf
Комунална инспекција-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за јануар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за фебруар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за март 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за април 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за мај 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за јун 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за јул 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за август 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за септембар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за октобар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за новембар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Месечни план за децембар 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године .pdf
Туристичка инспекција-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за јануар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за фебруар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за март 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за април 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за мај 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за јун 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за јул 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за август 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за септембар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за октобар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за новембар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Месечни план за децембар 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Тромесечни план за 1.квартал 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Тромесечни план за 2.квартал 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Тромесечни план за 3.квартал 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Тромесечни план за 4.квартал 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године .pdf
Инспекција заштите животне средине-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године .pdf

Годишњи извештаји о раду

Закључак о годишњем извештају о раду Градске управе за јавне приходе за 2022. годину .pdf
Извештај о раду Градске управе за јавне приходе за 2022.годину .pdf
Закључак о годишњем извештају о раду Службе комуналне инспекције за 2022. годину .pdf
Извештај о раду Службе комуналне инспекције за 2022.годину .pdf
Закључак о годишњем извештају о раду Службе саобраћајне инспекције за 2022. годину .pdf
Извештај о раду Службе саобраћајне инспекције за 2022.годину .pdf

Интегрисане дозволе

Yuhor-eksport AD .pdf

Контролне листе

Пореска инспекција
КЛ 1-Канцеларијска контрола .doc
КЛ 2-Теренска контрола .doc

Просветна инспекција
КЛ 1-Јавно признати организатори образовања одраслих .doc
КЛ 2-Oсновна-школа .doc
КЛ 3-Предшколска-установа-2022 .doc
КЛ 4-Средња-школа-2022 .doc

Саобраћајна инспекција
КЛ 1-Јавни линијски превоз путника-Стајалишта .docx
КЛ 2-Јавни линијски превоз путника-Услови за обављање превоза .docx
КЛ 3-Јавни линијски превоз путника-Обавезе превозника .docx
КЛ 4-Јавни линијски превоз путника-Возило .docx
КЛ 5-Јавни линијски превоз путника-Обавезе возача .docx
КЛ 1-Путеви-Управљање и одржавање јавних путева .doc
КЛ 2-Путеви-Обавезе носилаца права службености и друга права на путу .doc
КЛ 3-Путеви-Обавезе сопственика и корисника земљишта уз пут .doc
КЛ 4-Путеви-Забрањене радње на путу .doc
КЛ 1-Такси превоз .docx

Туристичка инспекција
КЛ 1-Домаћа радиност за физичка лица .xlsx
КЛ 2-Домаћа радиност за правна лица и предузетнике .xlsx
КЛ 3-Сеоско туристичко домаћинство за физичка лица .xlsx
КЛ 4-Сеоско туристичко домацинство за правна лица и предузетнике .xlsx
КЛ 5-Угоститељски објекат за смештај категорисани .xlsx
КЛ 6-Угоститељски објекат за смештај некатегорисани .xlsx

Грађевинска инспекција
КЛ-001-01-05-Грађевинска дозвола и пријава радова .docx
КЛ-002-01-05-Ресење о одобрењу за извођење радова .docx
КЛ-003-01-05-Пријава заврсетка израде темеља .docx
КЛ-004-01-05-Пријава заврсетка објекта у конструктивном смислу .docx
КЛ-005-01-05-Назор над коришењем објекта-Употребна дозвола .docx
КЛ-006-01-05-Назор над коришћењем-употребом високе бране и акумулације .docx
КЛ-007-02-06-Програм одржавања зграде и опште стање зграде .docx
КЛ-008-01-05-Безбедност зграде-стање конструктивних грађевинских елемената зграде .docx
КЛ-009-01-05-Безбедност зграде-стање других грађевинских елемената зграде .docx
КЛ-010-01-05-Безбедност зграде-стање уређаја и опреме зграде .docx
КЛ-011-01-05-Безбедност зграде-стање инсталација зграде .docx
КЛ-012-01-05-Безбедност зграде-стање опреме и других елемената изван зграде .docx

Комунална инспекција
КЛ 1-Балон хала .doc
КЛ 1-Башта угоститељског објекта .doc
КЛ 1 Диминичарске услуге-Услови и начин обављања димничарских услуга .doc
КЛ 2-Диминичарске услуге-Права и обавезе корисника димничарских услуга .doc
КЛ 1-Држање животиња-кунићи .doc
КЛ 2-Држање животиња-папкари .doc
КЛ 3-Држање животиња-голубови .doc
КЛ 4-Држање животиња-Држање кућних љубимаца .doc
КЛ 5-Држање животиња-Делатност зоохигијене .doc
КЛ 6-Држање животиња-За предузеће које одржава парк .doc
КЛ 7-Држање животиња-Извођење кућних љубимаца .doc
КЛ 1-Гробља-Одрзавање гробља .doc
КЛ 2-Гробља-Извођење радова на гробљу .doc
КЛ 3-Гробља-Обавезе корисника гробног места .doc
КЛ 3-Гробља-Обавезе корисника гробног места .doc
КЛ 4-Гробља-Забране .doc
КЛ 5-Гробља-Преузимање и превоз посмртних остатака .doc
КЛ 6-Гробља-Чување посмртних остатака и сахрањивање .doc
КЛ 1-Јавна паркиралишта-Одржавање паркиралишта .doc
КЛ 2-Јавна паркиралишта-Коришћење паркиралишта .doc
КЛ 1-Јавна расвета-Одржавање објеката и инсталација .doc
КЛ 2-Јавна расвета-Заштита објеката и инсталација .doc
КЛ 1-Канализација-Обавезе вршиоца комуналне делатности .doc
КЛ 2-Канализација-Забране .doc
КЛ 3-Канализација-Прикључење мреже .doc
КЛ 4-Канализација-поступање по захтеву за прикључење предузећа .doc
КЛ 5-Канализација-септичке јаме-корисник .doc
КЛ 6-Канализација-Септичке јаме-предузећа .doc
КЛ 7-Канализација-Канализациони прикључак .doc
КЛ 8-Канализација-Обавезе комунланог предузећа .doc
КЛ 9-Канализација-Обавезе корисника .doc
КЛ 10-Канализација-Забране за инвеститора .doc
КЛ 1-Комунални ред-Спољни делови зграде .doc
КЛ 2-Комунални ред-Површине око зграде и ограде .doc
КЛ 3-Комунални ред-уређеност површина .doc
КЛ 4-Комунални ред-Остављање возила и ствари .doc
КЛ 5-Комунални ред-Објекти, уређаји, опрема .doc
КЛ 6-Комунални ред-Продаја робе .doc
КЛ 7-Комунални ред-Уклањање снега и леда .doc
КЛ 8-Комунални ред-Терени за спорт и забаву .doc
КЛ 1-Одржавање чистоће-Континуитет пружања PWW .doc
КЛ 1-Одржавање чистоће-Континуитет пружања услуге .doc
КЛ 2-Одржавање чистоће-Сакупљање и транспорт комуналног отпада .doc
КЛ 3-Одржавање чистоће-чишћење и прање јавних површина .doc
КЛ 4-Одржавање чистоће-Изношење кућног смећа-обавезе корисника .doc
КЛ 5-Одржавање чистоће-Заштита .doc
КЛ 1-Оглашавање-Оглашавање на отвореном простору .doc
КЛ 2-Оглашавање-Забрањене радње .doc
КЛ 1-Пијаце-Управљање .doc
КЛ 2-Пијаце-Обавезе корисника .doc

Заштита животне средине
АЛАТ_РИЗ_ИНТ_за_постројења_за_инт_дозволу .xls
АЛАТ_РИЗ_за_постројења_која_нису_за_инт_дозволу .xls
Алат_за_Процену_ризика_-_отпад .xlsx
КЛ_01_Извори_нејон_зрачења_А .docx
КЛ_01_Оператер_постројења_за_управљање_отпадом .docx
КЛ_01_Студија_утицаја .docx
КЛ_02_Сагоревање-континуално .docx
КЛ_03_Сагоревање-без континуалног мерења .docx
КЛ_04_Испуњеност_услова_за_рад .docx
КЛ_04_Стационарни извори-континуално .docx
КЛ_05_Стационарни извори-повремено .docx
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже