најактуелније:

локална самоуправа -Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор

Општи акти

Контролне листе

Пореска инспекција
КЛ 1-Канцеларијска контрола .doc
КЛ 2-Теренска контрола .doc

Просветна инспекција
КЛ 1-Јавно признати организатори образовања одраслих .doc
КЛ 2-Oсновна-школа .doc
КЛ 3-Предшколска-установа-2022 .doc
КЛ 4-Средња-школа-2022 .doc

Саобраћајна инспекција
КЛ 1-Јавни линијски превоз путника-Стајалишта .docx
КЛ 2-Јавни линијски превоз путника-Услови за обављање превоза .docx
КЛ 3-Јавни линијски превоз путника-Обавезе превозника .docx
КЛ 4-Јавни линијски превоз путника-Возило .docx
КЛ 5-Јавни линијски превоз путника-Обавезе возача .docx
КЛ 1-Путеви-Управљање и одржавање јавних путева .doc
КЛ 2-Путеви-Обавезе носилаца права службености и друга права на путу .doc
КЛ 3-Путеви-Обавезе сопственика и корисника земљишта уз пут .doc
КЛ 4-Путеви-Забрањене радње на путу .doc
КЛ 1-Такси превоз .docx

Спортска инспекција
КЛ 1-Домаћа радиност за физичка лица .xlsx
КЛ 2-Домаћа радиност за правна лица и предузетнике .xlsx
КЛ 3-Сеоско туристичко домаћинство за физичка лица .xlsx
КЛ 4-Сеоско туристичко домацинство за правна лица и предузетнике .xlsx
КЛ 5-Угоститељски објекат за смештај категорисани .xlsx
КЛ 6-Угоститељски објекат за смештај некатегорисани .xlsx

Грађевинска инспекција
КЛ-001-01-05-Грађевинска дозвола и пријава радова .docx
КЛ-002-01-05-Ресење о одобрењу за извођење радова .docx
КЛ-003-01-05-Пријава заврсетка израде темеља .docx
КЛ-004-01-05-Пријава заврсетка објекта у конструктивном смислу .docx
КЛ-005-01-05-Назор над коришењем објекта-Употребна дозвола .docx
КЛ-006-01-05-Назор над коришћењем-употребом високе бране и акумулације .docx
КЛ-007-02-06-Програм одржавања зграде и опште стање зграде .docx
КЛ-008-01-05-Безбедност зграде-стање конструктивних грађевинских елемената зграде .docx
КЛ-009-01-05-Безбедност зграде-стање других грађевинских елемената зграде .docx
КЛ-010-01-05-Безбедност зграде-стање уређаја и опреме зграде .docx
КЛ-011-01-05-Безбедност зграде-стање инсталација зграде .docx
КЛ-012-01-05-Безбедност зграде-стање опреме и других елемената изван зграде .docx

Комунална инспекција
КЛ 1-Балон хала .doc
КЛ 1-Башта угоститељског објекта .doc
КЛ 1 Диминичарске услуге-Услови и начин обављања димничарских услуга .doc
КЛ 2-Диминичарске услуге-Права и обавезе корисника димничарских услуга .doc
КЛ 1-Држање животиња-кунићи .doc
КЛ 2-Држање животиња-папкари .doc
КЛ 3-Држање животиња-голубови .doc
КЛ 4-Држање животиња-Држање кућних љубимаца .doc
КЛ 5-Држање животиња-Делатност зоохигијене .doc
КЛ 6-Држање животиња-За предузеће које одржава парк .doc
КЛ 7-Држање животиња-Извођење кућних љубимаца .doc
КЛ 1-Гробља-Одрзавање гробља .doc
КЛ 2-Гробља-Извођење радова на гробљу .doc
КЛ 3-Гробља-Обавезе корисника гробног места .doc
КЛ 3-Гробља-Обавезе корисника гробног места .doc
КЛ 4-Гробља-Забране .doc
КЛ 5-Гробља-Преузимање и превоз посмртних остатака .doc
КЛ 6-Гробља-Чување посмртних остатака и сахрањивање .doc
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже