најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

18.Април 2024
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19-др.закон, 90/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 85 – 95 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019) Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, Одељење за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсек за урбанизам и грађевинске послове Града Јагодина објављује

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за кп. бр. 619/7 КО Винорача, инвсититора "Високоградња инжењеринг" доо из Београда

Комплетан текст огласа са пратећом документацијом можете погледати у наставку.

PDF документа

Коментари
0
131

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 1 * 6 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже