најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

30.Август 2023
Јавни увид Нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 3 у Јагодини

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), става 5. члана 55. и члана 55, – 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/2019) и одлуке Комисије за планове од 28.08.2023. године, Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, Одељење за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсек за урбанизам и грађевинске послове:

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ 3 У ЈАГОДИНИ

Jавни увид Нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 3 у Јагодини ће се одржати од 31. августа - 29. септембра 2023. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсека за урбанизам и грађевинске послове (у приземљу зграде катастра) сваког радног дана од 09оо до 14оо часова (телефон за информације 035/8150600) и на интернет страници Града Јагодина (http://www.jagodina.org.rs/).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, Одељењу за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, Одсеку за урбанизам и грађевинске послове града Јагодина, улица Краља Петра I бр. 6, у току трајања јавног увида закључно са 29. септембром 2023. године. 

Јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 3 у Јагодини ће се одржати 22. септембра 2023. године у просторијама мале сале ЈП Уређење и јавно осветљење од 11оо до 12оо часова.

 Датум и термин Јавне седнице биће накнадно објављен у недељном листу “Нови пут”.

PDF документа

Коментари
0
76

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 9 - 9 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже