најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

26.Октобар 2012
Обавештење о условима и начину доставе потребне документације ради доказивања права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЈАГОДИНА

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ; УРЕЂЕЊА И

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

БРОЈ: 020-160/09-01-1

09.10.2012. године

Ј А Г О Д И Н А

 

На основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за град Јагодина расписује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РАДИ ДОКАЗИВАЊА ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за град Јагодина, обавештава све заинтересоване потенцијалне закупце државног пољопривредног земљишта, а који су уједно и власници инфраструктуре(правна и физичка лица) или се баве узгојем и држањем животиња да доставе захтеве са потребном документацијом најкасније до 30. октобра текуће године, како би се у програм за 2013.годину уврстиле потребне пројекције везане за план давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. На тај начин свим заинтересованим  власницима омогућиће се да остваре право пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на коме се та инфраструктура налази.

 ПОДРАЗУМЕВАНА ИНФРАСТРУКТУРА:

-функционални систем за наводњавање и одводњавање,

-рибњаци,

-вишегодишњи засади старији од 3 године, а млађих од 15 година у роду,

-виногради старији од 3 године, а млађих од 30 година у роду,

-функционални пољопривредни објекти,

а који се налазе на земљишту у државној својини.

ПОДРАЗУМЕВАНА ИНФРАСТРУКТУРА- СТОЧНИ ФОНД:  

-власници објеката за узгој и држање животиња,

-власници-држаоци животиња који се баве узгојом и држањем животиња,

а у циљу производње хране за животиње.

 

ДОКУМЕНТАЦУЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I  По основу власништва на инфраструктури

Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури достављају Комисији је:

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури,

2.Извод јавне књиге о евиденцији непокретности

3.Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.

У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити:

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури,

2.записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре,

3.Доказ о власништву на инфраструктури ( грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације (којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа основних средстава).

II  По основу узгоја животиња

Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња достављају Комисији је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња,

2. Доказ о регистрованој фарми- Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова 

или Регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава до 3 године закупа,

3. Уверење или потврда о здравственом стању животиња- прибавља се од ветеринарске станице и

4. Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд .

Захтев са потребном документацијом се доставља писмено преко писарнице градске управе града Јагодине  до 15,00 сати, дана 30.10.2012.године са назнаком 'Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за град Јагодина'.

Ово обавештење објавити у недељном листу 'Нови пут', посредством месних канцеларија и месних заједница и на веб страни Града, с тим што ће се рок за подношење захтева рачунати од дана првог објављивања у недељном листу 'Нови пут'.

Непотпуни и неблаговремено достављени захтеви неће се прихватити и размартати.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Животије Јовановић


PDF документа

Коментари
0
716

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 3 - 3 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже