најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

07.Август 2012
Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе за град Јагодину

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе за град Јагодину

Р.бр. Име, име једног родитеља и презиме кандидата

1 Мира Божа Миљковић

2 Љиљана Слободан Јеремић

3 Милан Момчило Стевановић

4 Дејан Момчило Стефановић

5 Здравко Живадин Сретеновић

6 Весна Даница Урошев

7 Дејан Јован Петковић

8 Сања Радован Николић

9 Зорица Илија Стефановић

10 Марина Драгиша Ђорђевић

11 Марина Милутин Радојевић

12 Весна Владимир Лазаревић

13 Јелена Милован Паунковић

14 Марија Радомир Јевтић

15 Срђан Животије Ивановић

16 Татјана Вујица Магделинић-Живковић

17 Соња Живота Николић

18 Владан Иван Рацић

19 Ивана Љубиша Пешић

20 Слободан Видоје Младеновић

21 Владан Милорад Јаковљевић

22 Лидија Томислав Радосављевић

23 Ирена Томислав Миленковић

24 Весна Мика Јевтић

25 Сандра Радован Славковић

26 Мирјана Мирослав Добросављевић

27 Ненад Живомир Јевтић

28 Милош Драган Пешић

29 Данијела Томислав Павловић

30 Татјана Милорад Милошевић

31 Предраг Миодраг Величковић

32 Соња Никола Петковић

33 Драгиша Добривоје Мијатовић

34 Мирољуб Радула Петровић

35 Далибор Драган Стевановић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе. 

У периоду од 10.  до 12.  августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:

1.Копију личне карте или пасоша;

2.Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односо потврду о уписаном семестру у 2012. години);

3.Копију радне књижице (сви запослени);

4.Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);

5.Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;

6.Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

 

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде. 

 

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали 'испод црте', да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. 

Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа. 

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра. У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији. 


PDF документа

Коментари
0
1335

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 10 * 2 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже