најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Списак службених лица овлашћених за вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица из надлежности Градске управе за опште и заједничке послове
28.Фебруар 2018
0
58
На основу члана 39. став 4 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС“, бр.18/16), град Јагодина – Градска управа за опште и заједничке послове објављује Списак служб...
Планови рада за 2018.годину за инспекцијске службе
01.Фебруар 2018
0
14
У наставку су дати Планови рада за 2018.годину за инспекцијске службе у оквиру Градске управе за инспекцијске послове...
Извештај о раду Градске управе за инспекцијске послове
01.Фебруар 2018
0
69
Овај документ представља извештај о раду Градске управе за инспекцијске послове у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на подручју гр...
Инспекцијске контроле листе
30.Јануар 2018
0
22
Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других р...
Контролне листе за средње школе
30.Јануар 2018
0
52
Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које...
Контролне листе за основне школе
30.Јануар 2018
0
51
Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других р...
Контролне листе за предшколске установе
30.Јануар 2018
0
45
Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других р...
Послеревизиони извештај о мерама исправљања града Јагодине
24.Јануар 2018
0
106
Послеревизиони известај Државне ревизорске институције, о мерама исправљења града Јагодине, са задовољавајућом оценом мере исправљења уочених неправилности приказаних у Извештају о...
Решење о именовању директора Јавног предузећа ЈП
16.Јануар 2018
0
57
На основу члана 32. тачка 9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став...
Локални регистар извора загађивања
15.Јануар 2018
0
79
Локални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Локални регистар) води надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са  Законом о заштити животне средине („С...
СТРАНА: 1 / 44
1 2 3 4 5 6 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже