најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење Подпројекат број 4 грађевински материјал
15.Мај 2019
0
15
На основу члана 17. став 7. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала , поступку и н...
Обавештење
16.Април 2019
0
51
На основу члана 17. став 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи, пос...
Упис деце у први разред основне школе на територији града Јагодине
12.Фебруар 2019
0
195
Ове године у први разред основне школе обавезан је упис деце која до почетка школске године (01.септембар 2019.год.) имају најмање шест и по, а највише седам и по година живота.При...
Нацрт Плана капиталних инвестиција града Јагодине за период од 2019. до 2021. године
07.Децембар 2018
0
134
На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) Градоначелник града Јагодин...
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2019.годину
29.Новембар 2018
0
138
На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину ( „ Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13) и члана 2...
Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2019.годину
29.Новембар 2018
0
478
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Сл.гласник РС“ бр. 62/06, 47/11,  93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91...
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за пореску 2019.годину
29.Новембар 2018
0
129
На основу члана 7а. став 3., 4., и 7., члана 38б. Став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 135/04, 61/07, 5/09. 101/10, 24/11, 78/12 и 4...
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији града Јагодина
29.Новембар 2018
0
443
На основу члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Сл. гласник РС“ бр. 62/06,47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 и 96/...
Инструкцију за предлагање капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција града Јагодине
22.Новембар 2018
0
40
На основу члана 54а. став 1. Закона о буџетском систему, а у вези са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пр...
Рани јавни увид Измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине у делу блока 18 у зони 1
21.Новембар 2018
0
53
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018 ), члан...
СТРАНА: 1 / 46
1 2 3 4 5 6 46  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже