најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

Контакт – Линкови

Контакт – Линкови

Град Јагодина:
Скупштина градаwww.jagodina.org.rs
Апотека – Јагодинаwww.apotekajagodina.rs
Електродистрибуцијаwww.edjagodina.rs
Зоолошки врт ''Тигар''www.zoovrtjagodina.rs
Музеј наивне и маргиналне уметностиwww.naiveart.rs
Народна библиотека ''Радислав Никчевић''www.jabooka.org.rs
Поштаwww.posta.rs
Пут Јагодинаwww.put-jagodina.com
Фабрика кабловаwww.fks.co.rs
РЕПУБЛИКА СРБИЈА:
Председник Републикеwww.predsednik.rs
Народна канцеларија Председника Србијеwww.narodnakancelarija.rs
Народна скупштина Републике Србијеwww.parlament.gov.rs
Влада Републике Србијеwww.srbija.gov.rs
Министарство финансијаwww.mfin.gov.rs
Министарство привредеwww.privreda.gov.rs
Министарство пољопривреде и заштите животне срединеwww.mpzzs.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреwww.mgsi.gov.rs
Министарство рударства и енергетикеwww.mre.gov.rs
Министарство трговине, туризма и телекомуникацијаwww.mtt.gov.rs
Министарство правдеwww.mpravde.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправеwww.mduls.gov.rs
Министарство унутрашњих пословаwww.mup.gov.rs
Министарство одбранеwww.mod.gov.rs
Министарство спољних пословаwww.mfa.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развојаwww.mpn.gov.rs
Министарство здрављаwww.zdravlje.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаwww.minrzs.gov.rs
Министарство омладине и спортаwww.mos.gov.rs
Министарство културе и информисањаwww.kultura.gov.rs
Министар без портфеља задужен за европске интеграцијеkabinet@eu.rs
Министар без портфеља задужен за ванреднеkabinet@mbpvs.gov.rs
Канцеларија за европске интеграцијеwww.seio.gov.rs
Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручјаwww.obnova.gov.rs
Канцеларија за Косово и Метохијуwww.kim.gov.rs
Канцеларија за људска и мањинска праваwww.ljudskaprava.gov.rs
Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у регионуwww.dijaspora.gov.rs
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницамаwww.vere.gov.rs
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвомwww.civilnodrustvo.gov.rs
Уставни суд Србијеwww.ustavni.sud.rs
Портал судова Србијеwww.portal.sud.rs
Агенција за енергетику Републике Србијеwww.aers.rs
Агенција за заштиту животне срединеwww.sepa.gov.rs
Агенција за приватизацијуwww.priv.rs
Агенција за привредне регистреwww.apr.gov.rs
Агенција за страна улагања и промоцију извозаwww.siepa.gov.rs
Републичка агенција за електронске комуникацијеwww.ratel.rs
Републичка агенција за просторно планирањеwww.rapp.gov.rs
Републички геодетски заводwww.rgz.gov.rs
Републички завод за заштиту споменика културеwww.heritage.gov.rs
Републички завод за здравствено осигурањеwww.rzzo.rs
Дирекција за електронску управу www.rzii.gov.rs
Републички завод за статистикуwww.stat.gov.rs
Пореска управаwww.poreskauprava.gov.rs
Пореска управаwww.poreskauprava.gov.rs
Управа за јавне набавкеwww.ujn.gov.rs
Управа за трезорwww.trezor.gov.rs
Управа царинаwww.carina.rs
Фонд за развој Републике Србијеwww.fondzarazvoj.gov.rs
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурањеwww.pio.rs
Агенција за борбу против корупцијеwww.acas.rs
Комесаријат за избеглице Републике Србијеwww.kirs.gov.rs
Национална служба за запошљавањеwww.nsz.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности
www.poverenik.org.rs
Заштитник грађанаwww.ombudsman.rs
Привредна комора Србијеwww.pks.rs
Портал е-Управе Републике Србијеwww.euprava.gov.rs
Републичка изборна комисијаwww.rik.parlament.gov.rs
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже