најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

Јавна предузећа

Јавна предузећа

На територији града Јагодина постоје четири Јавна предузећа, која су основана одлуком Скупштине града.

Браће Дирак 46, 35000 Јагодина
Тел: +381 35 251 582, +381 35 251 587, +381 35 251 588
Факс: +381 35 251 581
е-пошта: direkcijajagodina@open.telekom.rs, info@direkcija-ja.co.rs
Сајт: www.direkcija-ja.co.rs

Јавно предузеће „Уређење и јавно осветљење“ основано је 15.12.2016. године одлуком Скупштине града Јагодина од 29.11.2016. године.

Своју делатност организује кроз две организационе јединице:
  • Сектор техничких послова и
  • Сектор урбанистичког планирања и пројектовања.

У предузећу је организовано и обављање правних, општих и економских послова.

Све своје активности остварује кроз редовно одржавање градских и сеоских саобраћајница и некатегорисаних путева, уређење и одржавање јавног осветљења, паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање корита реке Белице и потока, кроз стамбену делатност, урбанистичко планирање, израду урбанистичке документације и остале активности и услуге међу којима је компјутерска израда пројектне документације, израда техничке документације у поступцима легализације, стручни надзор у току грађења објекта и остале услуге.
Краља Петра Првог бр. 4
35000 Јагодина
централа тел. +381 35 221 656,
директор: +381 35 221 360,
фаx: +381 35 225 941,
e-пошта: jpstandard@ptt.rs
Јавно предузеће за комунално стамбену делатност "Стандард" је предузеће од посебног друштвеног интереса. Формирано је 28.12.1989. године одлуком Скупштине општине Јагодина. Правни је следбеник Градског комуналног предузећа које је основано 07.06.1948. године ради побољшања и унапређења комуналних услуга у граду. Од 01.07.1973. године "Стандард" послује под садашњим именом и тај датум се слави као Дан предузећа.

ЈП "Стандард" представља модерно комунално предузеће са 8 радних јединица:
  1. Чистоћа,
  2. Водовод,
  3. Зеленило,
  4. Пијаца,
  5. Стамбено,
  6. Гробље,
  7. Заједничке службе,
  8. Ремонт.

Основне делатности предузећа: водоснабдевање, одводење фекалних отпадних вода, пречишћавање градских и индустријских отпадних вода, одржавање јавне хигијене у граду, изношење и депоновање кућног и индустријског смећа, уређивање и одржавање зелених површина у граду, одржавање градског гробља и пружање погребних услуга, пружање пијачних услуга на Зеленој, Кванташкој, Сточној и Шареној пијаци, извођење завршних радова у грађевинарству, одржавање пословних просторија у предузећима и заједничких просторија у стамбеним зградама
Краља Петра Првог бр.6
35000 Јагодина
тел: +381 35 242 799
факс: +381 35 254-663
е-пошта: jptoplana@gmail.com
Одлуком Скупштине општине Јагодина, 2003.године основано је Јавно предузеће ''Градска топлана'', чија је основна делатност производња и дистрибуција топлотне енергије.
Браће Дирак бб
35000 Jагодина
Тел/факс: +381 35 244 728
e-пошта: zoovrtjagodina@gmail.com
Сајт: www.zoovrtjagodina.rs
Јавно предузеће Зоолошки врт Јагодина, основан је Одлуком Супштине општине Јагодина 2006.године. Оно обавља делатност ботаничких и зоолошких вртова, као и заштиту природних вредности. Исто тако може обављати и друге делатности које су одрењене Статутом ЈП ''Зоолошки врт''.
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже