најактуелније:

информатор о раду

информатор о раду

На основу Законa о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), свако физичко и правно лице, па и држављанин стране земље, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, може се поднети на следећи начин:
-путем поште или непосредно предајом у писарници која се налази у Јагодини, ул. Краља Петра I бр. 6, са назнаком на коју градску управу се захтев односи
- усмено на записник у Градској управи
-електронском поштом: informacije@jagodina.rs

Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
Законски рок за доставу информација или копије документа је 15 дана од дана пријема захтева.

Доставаљање тражених информација може се извршити путем:
-поште;
-електронске поште;
-факсом
-или на други начин који странка наведе.
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже