најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

информатор о раду

информатор о раду

На основу Законa о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), свако физичко и правно лице, па и држављанин стране земље, има право поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, предајe се на прописаном обрасцу, а може се поднети на следећи начин:
-путем поште или непосредно предајом у писарници која се налази у Јагодини, ул. Краља Петра I бр. 6, са назнаком на коју градску управу се захтев односи
- усмено на записник у Градској управи
-електронском поштом: gradjagodina@jagodina.org.rs
Захтев треба да буде јасан и да садржи довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
Законски рок за доставу информација или копије документа је 15 дана од дана пријема захтева.


Скупштина Града, Градоначелник и Градско веће
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за опште и заједничке послове
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за друштвене делатности
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за инспекцијске послове
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за скупштинске и нормативне послове
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове
Информатор о раду
Захтев
Жалба


Градско правобранилаштво
Информатор о раду
Захтев
Жалба
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже