најактуелније:

локална самоуправа - скупштина града

скупштина града

Скупштина града предстaвља највиши орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом града Јагодине.

У вршењу послова из своје надлежности Скупштина доноси Статут, одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге акте.

Пословником Скупштине града предвиђен је рад Скупштине и њених радних тела као и избор, састав и надлежности сталних радних тела.

Скупштина може по потреби основати и друга радна тела.
Скупштина града Јагодине има следећа радна тела предвиђена Статутом града Јагодине:

 1. Савет за привреду, буџет и финансије,
 2. Савет за пољопривреду и прехрамбену индустрију,
 3. Савет за заштиту животне средине,
 4. Савет за урбанизам, стамбене и комуналне делатности,
 5. Савет за подстицај развоја мале привреде,
 6. Савет за друштвене делатности,
 7. Комисија за статутарна питања и нормативна акта,
 8. Комисија за кадровска и административна питања,
 9. Комисија за мандатно имунитетна питања,
 10. Комисија за представке и жалбе,
 11. Комисија за рад са месним заједницама,
 12. Комисија за стамбена питања,
 13. Комисија за спровођење конкурса за давање градског грађевинског земљишта на коришћење,
 14. Комисија за друштвена признања,
 15. Комисија за питања локалне самоуправе,
 16. Комисија за социјална питања.

Напомена: Више о Саветима и Комисијама можете прочитати у Информатору о раду Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
На изборима одржаним 24.априла 2016. године грађани Јагодине су највећи број гласова дали листи ''Драган Марковић Палма - Јединствена Србија – Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије''.

На Скупштини одржаној 20.05.2016. године, после верификације мандата одборника, изабран је председник, заменик и секретар Скупштине, као и градоначелник, заменик градоначелника и чланови Градског већа.

списак одборника Скупштине града 1. Драган Марковић Палма
 2. Петар Петровић
 3. Горан Милосављевић
 4. Бојана Антонијевић
 5. Животије Јовановић
 6. Живота Старчевић
 7. Нина Јовановић
 8. Часлав Ђорђевић
 9. Славољуб Јеремић
 10. Соња Павловић
 11. Владица Васић
 1. Душан Стојановић
 2. Јелена Николић
 3. Владимир Мићовић
 4. Иванка Васиљевић
 5. Миодраг Јаркин
 6. Раде Урошевић
 7. Јасмина Спасојевић
 8. Валентин Михајлов
 9. Родољуб Тодоровић
 10. Драган Богдановић


 1. Никола Радосављевић
 2. Чедомир Баук
 3. Александар Илић
 4. Добрица Милошевић
 5. Дејан Дашић
 1. Јелена Стевановић
 2. Бојан Васић
 3. Бојан Новчић
 4. Далиборка Гетић
 5. Александар Радосављевић
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже