најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Израда техничке документације за реконструкцију саобраћајних раскрсница на градским деоницама државних путева II А реда у Јагодини
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
33
Датум уноса
11.08.2020
Датум последњег ажурирања
11.08.2020
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
Отворени поступак јавне набавке
Врста предмета
Услуге
Предмет
Архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге.
Контакт
Гордана Петронијевић телефон 035/815-0508 е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com
Тип јавне набавке
Општи речник набавке
71322000-Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу
Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Јавни позив
Конкурсна документација
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже