најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење о изради нацрта Плана капиталних инвестиција за период 2023 2025 годину
17.Новембар 2022
0
58
На основу члана 111. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 12. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник гр...
Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута града Јагодине
15.Новембар 2022
0
107
На основу члана 109. и 112. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и Закључка Градског већа града Јагодине, бр. 110-43/2022-01 од 14.11.2022. годин...
Обавештење о изради нацрта одлуке о промени Статута
14.Новембар 2022
0
67
На основу члана 111. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, бр. 23/2018) и члана 12. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник гр...
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлука којим се утврђује порез на имовину за 2023. годину
03.Новембар 2022
0
148
На основу члана 109. и 112. Статута града Јагодина („Службени гласник града Јагодина“, број 23/18) и Закључка Градског веће града Јагодине бр. 436-3684/2022-01 Начелник Градске ...
Обавештење грађанима о повећању цена услуга привредног друштва PWW Jagodina doo Jagodina
03.Новембар 2022
0
73
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 38-12/2022-01 Датум: 03.11.2022. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о повећању цена услуга привредног друштва ...
Обавештење за јавност да је отпочет рад на припреми Нацрта Одлука којим се утврђује порез на имовину за 2023.годину на територији града Јагодина
02.Новембар 2022
0
56
На основу члана 111. Статута града Јагодина („Службени гласник града Јагодина“, број 23/18) и члана 12. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник гр...
Обавештење грађанима о захтеву за повећање цена по Јавном уговору о поверавању обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза пуника на територији града Јагодинe
20.Октобар 2022
0
70
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 38-8/2022-01 Датум:20.10.2022. године ЈАГОДИНА У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени...
Одлука о обустави поступка набавке добара
12.Октобар 2022
0
64
Одлука о обустави поступка набавке добара грађевинског материјала, намештаја и електро уређаја за три корисника. Јавна набавка број: RHP-W8-404-65/22-05 Текст одлуке можете поглед...
Богата ризница културно историјских споменика
10.Октобар 2022
0
55
На сајту Daibau Magazinа, објављен је чланак о граду Јагодини, као богатој ризници кулутрно-историјских споменика. Компелтан текст можете прочитати на следећем линку https://www....
Јавни увид Плана детаљне регулације Бешњаја на територији града Јагодине
06.Октобар 2022
0
114
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
СТРАНА: 6 / 62
  1 6 7 8 9 10 11 62  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже