најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Рани јавни увид нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 1 у Јагодини
29.Март 2023
0
111
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019...
????? ????? ?? ???????????? ????????????? ????????
08.Март 2023
0
38
?? ?????? ????? 63. ?????? ? ????????? ? ???????? ("???????? ??????? ??" ??. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Обавештење грађанима о повећању цена радова и услуга на градском гробљу у Јагодини
01.Март 2023
0
106
Град Јагодина обавештава грађане да је ЈП „Стандард“ Јагодина, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 8...
Обавештење грађанима о повећању цена испоруке воде, канализације и пречишћавање отпадних вода у Јагодини
01.Март 2023
0
111
Град Јагодина оба&E...
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта
22.Фебруар 2023
0
90
�а о�нову члана 63. За&...
Решења о образовању Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и медији
17.Фебруар 2023
0
78
На основу члана 64. Статута града Јагодине („Сл.гласник града Јагодине” бр.23/18 и 21/22) и члана 11. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстиц...
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта
14.Фебруар 2023
0
159
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом
02.Фебруар 2023
0
69
Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године....
Решење о именовању директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
30.Децембар 2022
0
110
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9) у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи...
Јавни увид Нацрта Планa детаљне регулације
29.Децембар 2022
0
145
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
СТРАНА: 5 / 63
  1 2 3 4 5 6 63  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже