најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта
14.Фебруар 2023
0
139
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом
02.Фебруар 2023
0
64
Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године....
Решење о именовању директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
30.Децембар 2022
0
104
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9) у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи...
Јавни увид Нацрта Планa детаљне регулације
29.Децембар 2022
0
107
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Одлуке из области локалне пореске администрације
12.Децембар 2022
0
310
На 20. седници Скупштине града Јагодине, која је одржана 24.новембра 2021. године, усвојене су следеће Одлуке из области локалне пореске администрације: Одлука о утврђивању просеч...
Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Плана капиталних инвестиција града Јагодина
09.Децембар 2022
0
43
У складу са чланом 7. и 14. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник града Јагодине“, бр.24/2019), Комисија за капиталне инвестиције тра...
Обавештење грађанима о допуни ценовника гробљанских услуга ЈП „Стандард“ Јагодина
02.Децембар 2022
0
93
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДСКО ВЕЋЕ Број: 38-13/2022-01 Датум:01.12.2022. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о допуни ценовника гробљанских услуга ЈП „Ст...
Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута града Јагодине
01.Децембар 2022
0
69
У складу са чланом 7. и 14. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник града Јагодине“, бр.24/2019), Комисија за израду Нацрта Одлуке о промени Статут...
Извештај о спроведеној јавној расправи
24.Новембар 2022
0
110
У складу са чланом 7. и 14. Одлуке о начину и поступку спровођења јавних расправа („Службени гласник града Јагодине“ бр.24/2019), начелник Градске управе за утврђивање, наплату и ...
Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Плана капиталних инвестиција града Јагодине за период од 2023  до 2025 године
18.Новембар 2022
0
88
На основу члана  109.  и 112. Статута града Јагодина („Службени гласник града Јагодина“, број 23/18)  и Закључка Градског веће града Јагодине бр.401-3465/2022-01  Начелник Градске ...
СТРАНА: 5 / 62
  1 2 3 4 5 6 62  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже