најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
165
Град Јагодина - Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатн...
Градска управа послове органа Града информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
99
Град Јагодина - Градска управа послове органа Града, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав...
Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
57
Град Јагодина - Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и...
Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
44
Град Јагодина - Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и...
Градско правобранилаштво информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
47
Град Јагодина – Градско правобранилаштво, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средста...
Јавни увид нацрта измене и допуне Плана детаљне регулације блока 1 реона 1 у зони 47 у Јагодини
11.Мај 2023
0
81
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта
10.Мај 2023
0
93
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Обевештење о стицању статуса енергетски угроженог купца и права умањења месечне обавезе плаћања
10.Април 2023
0
128
На основу члана 10. став 10. Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др.закон и 40/21) и члана 42. Став 1 Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, ...
Рани јавни увид нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 1 у Јагодини
29.Март 2023
0
109
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019...
????? ????? ?? ???????????? ????????????? ????????
08.Март 2023
0
37
?? ?????? ????? 63. ?????? ? ????????? ? ???????? ("???????? ??????? ??" ??. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
СТРАНА: 4 / 63
  1 2 3 4 5 6 63  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже