најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Градско правобранилаштво информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
44
Град Јагодина – Градско правобранилаштво, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средста...
Јавни увид нацрта измене и допуне Плана детаљне регулације блока 1 реона 1 у зони 47 у Јагодини
11.Мај 2023
0
76
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта
10.Мај 2023
0
86
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Обевештење о стицању статуса енергетски угроженог купца и права умањења месечне обавезе плаћања
10.Април 2023
0
124
На основу члана 10. став 10. Закона о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 – др.закон и 40/21) и члана 42. Став 1 Закона о Влади (“Службени гласник РС”, бр. 55/05, ...
Рани јавни увид нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 1 у Јагодини
29.Март 2023
0
103
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019...
????? ????? ?? ???????????? ????????????? ????????
08.Март 2023
0
37
?? ?????? ????? 63. ?????? ? ????????? ? ???????? ("???????? ??????? ??" ??. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 3...
Обавештење грађанима о повећању цена радова и услуга на градском гробљу у Јагодини
01.Март 2023
0
103
Град Јагодина обавештава грађане да је ЈП „Стандард“ Јагодина, у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 8...
Обавештење грађанима о повећању цена испоруке воде, канализације и пречишћавање отпадних вода у Јагодини
01.Март 2023
0
102
Град Јагодина оба&E...
Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта
22.Фебруар 2023
0
83
�а о�нову члана 63. За&...
Решења о образовању Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
17.Фебруар 2023
0
60
На основу члана 64. Статута града Јагодине („Сл.гласник града Јагодине” бр.23/18 и 21/22) и члана 11. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма...
СТРАНА: 4 / 62
  1 2 3 4 5 6 62  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже