најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење грађанима о повећању цена услуга Привредног друштва X TRADE DOO JAGODINA
15.Септембар 2023
0
98
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 38-13/2023-01 Датум:15.09.2023. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о повећању цена услуга Привредног друштва X...
Списак лица чија решења су послата Министарству за јавна улага за исплату закључно са 01.09.2023.
08.Септембар 2023
0
128
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Број :87-1885/2023-04 Датум 01.09.2023 године Ј а г о д и н а ...
Обавештење јавности о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
31.Август 2023
0
64
На основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) ГРАД ЈАГОДИНА Градска управа за jaвне приходе, заштиту животне средине и ...
Јавни увид Нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 3 у Јагодини
30.Август 2023
0
75
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Обавештење грађанима о новом ценовнику услуга Паркинг сервиса Јагодина доо Јагодина
30.Август 2023
0
46
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДСКО ВЕЋЕ Број: 38-10/2023-01 Датум: 30.08.2023. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о новом ценовнику услуга Паркинг сервиса Јагоди...
Списак лица чија решења су послата Министарству за јавна улага за исплату
23.Август 2023
0
73
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Број: 87-1885/2023-04 Датум 21.08.2023 године Ј а г о д и н а ...
Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче у попису пољопривреде 2023
23.Август 2023
0
60
Републички завод за статистику објављује Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче. За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и м...
Јавни увид нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 2 у Јагодини
17.Август 2023
0
113
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Обавештење грађанима о повећању цена услуга јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Градска Топлана Јагодина
16.Август 2023
0
103
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 38-6/2023-01 Датум:16.08.2023. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о повећању цена услуга јавног предузећа за произ...
Обавештење о достављању предлога за доделу друштвених признања града Јагодине
08.Август 2023
0
77
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА БРОЈ: 06-116/2023-01 07.08.2023. године Ј А Г О Д И Н А ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ установе, организације, шко...
СТРАНА: 3 / 63
  1 2 3 4 5 6 63  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже