најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Списак лица чија решења су послата Министарству за јавна улага за исплату
23.Август 2023
0
67
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Број: 87-1885/2023-04 Датум 21.08.2023 године Ј а г о д и н а ...
Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче у попису пољопривреде 2023
23.Август 2023
0
54
Републички завод за статистику објављује Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче. За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и м...
Јавни увид нацрта Плана генералне регулације урбанистичке зоне 2 у Јагодини
17.Август 2023
0
103
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,...
Обавештење грађанима о повећању цена услуга јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Градска Топлана Јагодина
16.Август 2023
0
91
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЈАГОДИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 38-6/2023-01 Датум:16.08.2023. године Ј А Г О Д И Н А Обавештење грађанима о повећању цена услуга јавног предузећа за произ...
Обавештење о достављању предлога за доделу друштвених признања града Јагодине
08.Август 2023
0
68
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА БРОЈ: 06-116/2023-01 07.08.2023. године Ј А Г О Д И Н А ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ установе, организације, шко...
Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја
02.Август 2023
0
30
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима...
Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
161
Град Јагодина - Градска управа за финансије, привреду, комуналне делатности и урбанизам, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатн...
Градска управа послове органа Града информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
96
Град Јагодина - Градска управа послове органа Града, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав...
Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
53
Град Јагодина - Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и...
Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове информација о броју систематизавоних радних места
11.Мај 2023
0
42
Град Јагодина - Градска управа за друштвене делатности, опште, нормативне и заједничке послове, на основу члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и...
СТРАНА: 3 / 62
  1 2 3 4 5 6 62  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже