најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com |

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

30.Јун 2017
Одржана девета седница Скупштине града Јагодине

Након утврђеног кворума и присуства 25 од 31 одборника Скупштине града Јагодине, усвојен је извод из записника са осме седнице, а затим се кренуло са новим дневним редом и гласањем за предложених нових дванаест тачака.

Као прва тачка, усвојен је предлог о изменама и допунама одлуке о буџету града Јагодине за 2017. Затим предлози аката из области рада јавног предузећа о упису учешћа Јагодине у капиталу ЈП „Зоолошки врт“ и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана овог предузећа за 2017. годину.

Одборници су једногласно усвојили предлог Одлуке о упису учешћа града Јагодине у капиталу „Паркинг сервиса“АД Јагодина, као и предлог Одлуке о дугорочном задуживању буџета града за финансирање капитално-инвестиционих расхода у овој години и рефинансирање истих за прошлу годину.Као пета тачка усвојени су предлози аката из области урбанизма о изградњи Плана детаљне регулације дела блока 3 и дела блока 7 у зони 25 у Јагодини-потес Топлана, израда и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине блока 25 и дела блока 27 у зони 1, као и централне зоне дела блока 3 у зони 30.

Шеста тачка која је усвојена на деветој седници јагодинске Скупштине града био је предлог одлуке о прихватању иницијативе предузећа „Соле е терра“АД Јагодина за размену непокретности, као и о отуђењу непокретности без накнаде непосредном погодбом инвеститору Н.П. Индустис. Осма тачка се односила на предлоге аката из области именовања директора јавних предузећа о спровођењу јавног Конкурса за избор директора јавних предузећа и образовању Комисије за спровођење конкурса као и начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина.

Девета тачка дневног реда је био предлог одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословбим зградама, десета предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину, а једанаеста предлози аката из области одбране од поплава. Као последња тачка разматрани су предлози аката у вези давања сагласности на употребу назива града Јагодине у називу Специјалистичке радиолошке ординације „Магнет медик“доо из Ниша и о измени решења о давању сагласносни на употребу имена града Јагодине у називу Аероспортског удружења „Јагодина1938“ у Јагодини.

Након завршетка девете седнице Скупштине града Јагодине, градоначелник и одборници дали су свој коментар о актуелој теми која се односи на бесплатно летовање основаца и средњошколаца у Буљарице односно Паралију, све о трошку локалне самоуправе, која тринаесту годину за редом награђује децу, будућност овог града.

Треба додати да седница Скупштине града Јагодине, по традицији, кратко траје и да су сви одборници сложни приликом усвајања тачака предложеног дневног реда.

Галерија фотографија

Коментари
0
262

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 6 * 5 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже