најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

претходнa обавештења

Дугорочно задуживање буџета града Јагодине за 2014.годину за финансирање капитално инвестиционих расхода и рефинансирање обавеза из 2013.г
Број претходног обавештења
18
Датум уноса
05.05.2014
Датум последњег ажурирања
05.05.2014
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
услуге
Предмет

финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) 

Контакт

Гордана Јовановић 

телефон 035/222-612

е-пошта: trezorjagodina@gmail.com

Драшкић Снежана 

телефон 035/224-661

е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail.com 

Општи речник набавке

66113000 - Услуге одобравања кредита

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Претходно обавештење
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже