најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Винорача, Град Јагодина
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
44
Датум уноса
30.07.2013
Датум последњег ажурирања
27.09.2013
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
радови
Предмет

опште грађевински радови

Контакт

Зорица Алексић,

телефон: 035/224-661

е-пошта. javne.nabavke.jagodina@gmail.com

у периоду од 08:00-14:00 часова

Тип јавне набавке
обликована по партијама
Општи речник набавке

32320000 - Телевизијска и аудиовизуелна опрема
39141000 - Кухињски намештај и опрема
39221200 - Посуђе и прибор за јело
42512200 - Зидни уређаји за климатизацију
45000000 - Грађевински радови

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Хидраулички прорачун
Дом културе Винорача, детаљ шанка
Дом културе Винорача, громобран
Дом културе Винорача, громобран заштитна зона
Дом културе Винорача, јављач пожара приземље
Дом културе Винорача, јављач пожара спрат
Дом културе Винорача, мерно разводни ормар
Дом културе Винорача, разводна табла РТ1
Дом културе Винорача, разводна табла РТ2
Дом културе Винорача, разводна табла РТ3
Дом културе Винорача, разводна табла РТ4
Дом културе Винорача, сигнал пожара блок шема
Дом културе Винорача, струја приземље
Дом културе Винорача, струја спрат
Дом културе Винорача, основа приземља са позицијама степеништа
Дом културе Винорача, степениште 1
Дом културе Винорача, степениште 2
Дом културе Винорача, степениште 3
Дом културе Винорача, степениште 4
Дом културе Винорача, ситуација
Дом културе Винорача, основа подрума
Дом културе Винорача, основа приземља
Дом културе, основа спрата
Дом културе, основа кровне конструкције
Дом културе, основа кровних равни
Дом културе Винорача, пресека А-А
Дом културе Винорача, лист 8 фасада
Дом културе Винорача, лист 9 фасада
Дом културе Винорача, шахта
Измена конкурсне документације
Измена основе приземља
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже