најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015. години у износу од 80.000.000,00 динара
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
3
Датум уноса
23.01.2015
Датум последњег ажурирања
13.03.2015
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
Отворени поступак
Врста предмета
Услуге
Предмет

Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015

Контакт

Гордана Јовановић,

телефон 035/222-612,

е-пошта: trezorjagodina@gmail. com

у периоду од 08,00-14,00 часова

Снежана Драшкић

телефон 035/224-661

е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail. com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

66113000-услуге одобравања кредита

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Подаци о наручиоцу
Закон о територијалној организацији
Статут
Мишење Управе за јавни дуг
Одлука о завршном рачуну 2012. година
Извештај о новчаним токовима 2012. година
Биланс прихода и расхода 2012. година
Биланс стања 2012. година
Извештај о извршењу буџета 2012. година
Извештај о капиталним издацима и примањима 2012. година
Биланс прихода и расхода 2013. година
Биланс стања 2013. година
Извештај о извршењу буџета 2013. година
Извештај о капиталним изадацима 2013. година
Извештај о новчаним токовима 2013. година
Мишење и извештај ревизора 2013. година
Одлука о буџету за 2015. годину
Одлука о краткорочном задуживању
Одлука о покретању поступка
Обавештење о закљученом уговору
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже