најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза путника на тери
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
0
Датум уноса
30.07.2014
Датум последњег ажурирања
30.07.2014
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
услуге
Предмет
додатне и помоћне саобраћајне услуге
Контакт
Дејан Томић телефон 035/232-242) или Снежана Драшкић телефон 035/224-661, е-mail:јаvne.nabavke.jagodina@gmail.com
Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке
60172000 - Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем
Остале информације
Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника на конкурсу за поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза путника на територији града Јагодине на период од 5 година. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту превозници) која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају и другим важећим законским прописима који уређују ову материју. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у просторијама Скупштине града Јагодине, ул. Краља Петра I бр,6.у канцеларији бр. 32- Служба за јавне набавке, радним данима у времену од 8 до 14 часова. Конкурсна докуметација се може преузети након достављања доказа о уплати износа од 5000,00 динара на текући рачун број 840-745141843-30 – остали приходи у корист нивоа градова са позивом на број 97 04-096 са назнаком откуп конкурсне документације. Рок за подношење понуда 01.09.2014.ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Јавни позив
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже