најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Задужење буџета града Јагодина за финансирање текуће ликвидности у 2013.год.у износу од 35.000.000 динара
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
43
Датум уноса
29.06.2013
Датум последњег ажурирања
29.06.2013
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета
Услуге
Предмет

финансијске услуге: услуге осигурања;

банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) 

Контакт

Сања Јеремић, телефон 035/232-465,

е-пошта: trezorjagodina@gmail.com,

у периоду од 08:00-14:00 часова.

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

66113000 - Услуге одобравања кредита

Остале информације

Конкурсну документацију, као и остала документа везана за јавну набавку, можете преузети на Порталу јавних набавки или на http://bit.ly/11SUeCu
ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже