најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Набавка услуга путовања чланова делегације коју чине званичници града Јагодине,самохрани родитељи,привредници,одборници у Скупштини
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за буџет,финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције града Јагодине 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
58
Датум уноса
14.10.2019
Датум последњег ажурирања
14.10.2019
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет
услуге хотела и ресторана
Контакт
Служба за јавне набавке Зорица Алексић телефон 035/8150508 е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com
Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке
Партије: Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија: Партија 1: услуга смештаја и исхране: Ознака из ОРН: 55100000 –хотелске услуге Партија 2: услуга исхране – две свечане вечере : Ознака из ОРН: 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном Партија 3: услуга исхране –доручaк : Ознака из ОРН: 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном Партија 4: услуге авионског превоза: ОРН: 60450000 – услуге авио превоза Партија 5: услуга аутобуског превоза: ОРН: 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене. Партија 6: услуге осигурања : ОРН: 66510000- услуге осигурања
Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Јавни позив
Конкурсна документација
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже