најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години у износу од 30.000.000,00 динара
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
4
Датум уноса
11.02.2014
Датум последњег ажурирања
18.03.2014
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
услуге
Предмет

финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије) 

Контакт

Контакт особа: Драшкић Снежана

телефон 035/224-661

е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Контакт особа: Сања Јеремић

телефон 035/232-465

е-пошта: trezorjagodina@gmail.com.

Тип јавне набавке
Општи речник набавке

66113000 - Услуге одобравања кредита

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Јавни позив
Конкурсна документација
Подаци о наручиоцу
Закон о територијалној организацији
Статут града Јагодине
Одлука Градског већа о задуживању
Мишљење министарства
Одлука о покретању поступка
Извештај о новчаним токовима за 2011.годину
Биланс прихода и расхода за 2011.годину
Извештај о извршењу буџета за 2011.годину
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2011.годину
Одлука о завршном рачуну буџета града Јагодине за 2011.годину
Биланс стања за 2011.годину
Одлука о завршном рачуну буџета града Јагодине за 2012.годину
Извештај о новчаним токовима за 2012.годину
Биланс прихода и расхода за 2012. годину
Биланс стања за 2012. годину
Извештај о извршењу буџета града Јагодине за 2012. годину
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2012. годину
Одлука о буџету за 2014.годину
Cash Flow
Измена конкурсне документације
Обавештење о закључењу уговора
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже