најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно приватном партнерству најповољнијем понуђачу за вршење енергетске услуге при
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градоначелник 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
23
Датум уноса
22.05.2019
Датум последњег ажурирања
08.07.2019
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
Отворени поступак
Врста предмета
приватни партнер
Предмет
избор приватног партнера
Контакт
Гордана Петронијевић е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508
Тип јавне набавке
Општи речник набавке
71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу 50232100 Услуге одржавања уличне расвете 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуда српски
Позив за подношење понуда енглески
Конкурсна документација
Измена и појашњења
Исправка конкурсне документације
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори бр. 3
Питања и одговори бр. 4,5 и 6
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже