најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јагодине у Беч Аустрија
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за буџет,финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције града Јагодине 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
1
Датум уноса
14.01.2019
Датум последњег ажурирања
04.02.2019
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет

услуге хотела и ресторана

Контакт

Служба за јавне набавке
Снежана Самарџић
телефон 035/8150508
е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
Обликован по партијама
Општи речник набавке

Партија 1: услуга смештаја и исхране: Ознака из ОРН: 55100000 –хотелске услуге
Партија 2: услуга исхране – две свечане вечере: Ознака из ОРН: 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном
Партија 3: услуге авионског превоза: ОРН: 60450000 – услуге авио превоза
Партија 4: услуга аутобуског превоза: ОРН: 60130000 – услуге друмског путнич. превоза за посебне намене.
Партија 5:услуге осигурања : ОРН: 66510000- услуге осигурања

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о измени уговора о јавној набавци
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже