најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Набавка рачунара и рачунарске опреме и видео надзора за потребе пројекта Е управа града Јагодине у служби грађана и привреде
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
21
Датум уноса
23.05.2018
Датум последњег ажурирања
12.06.2018
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
јавна набавка мале вредности
Врста предмета
Добра
Предмет

рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Контакт

Снежана Драшкић, Марија Мијатовић 
телефон 035/815-0508; 035/815-0581
е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

ОРН: 30200000 - рачунарска опрема и материјал
ОРН: 323233500 – Систем за видео надзор

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже