најактуелније:

Бесплатно студијско путовањ у Беч у организацији града Јагодине од 4. до 6. марта 2019.године за студенте, пријаву можете преузети са сајта града Јагодине и скенирано послати на studenti.jagodina@gmail.com или донети лично у канцеларију 21 у Скупштини града Јагодина. Почетак пријављивања 21.јануар, а рок за подношење пријаве је 20.фебруар 2019. до 15 часова. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2018. години
Назив наручиоца
Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове, Град Јагодина 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
13
Датум уноса
30.03.2018
Датум последњег ажурирања
24.04.2018
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
јавна набавка мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет

Услуге  уклањања и одлагања отпада,санитарне услугe и друге сродне услуге 

Контакт

Снежана Драшкић

телефон 035/815-0508

е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

90600000

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже