најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Одржавање информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА и инсталације оперативног система, пратећих програма и миграци
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 
Матични број
07203268 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
2
Датум уноса
05.03.2018
Датум последњег ажурирања
05.04.2018
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
преговарачки поступкак без објављивања јавног позива
Врста предмета
Услуге
Предмет

рачунарске и друге везане услуге

Контакт

Снежана Драшкић телефон 035/8150508 е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Обавештење о покретању преговарачко поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија један
Обавештење о закљученом уговору Партија два
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже