најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Одржавање информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА и инсталације оперативног система, пратећих програма и миграци
Назив наручиоца
Град Јагодина, Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 
Матични број
07203268 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
2
Датум уноса
05.03.2018
Датум последњег ажурирања
16.03.2018
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
преговарачки поступкак без објављивања јавног позива
Врста предмета
Услуге
Предмет

рачунарске и друге везане услуге

Контакт

Снежана Драшкић телефон 035/8150508 е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Обавештење о покретању преговарачко поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже