најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јагодине у Беч, Аустрија
Назив наручиоца
Градска управа за буџет,финансије,привреду и пољопривреду, град Јагодина 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
41
Датум уноса
19.09.2017
Датум последњег ажурирања
11.10.2017
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет
услуге хотела и ресторана
Контакт
Служба за јавне набавке Снежана Самарџић, е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com телефон 035/8150508
Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке
Остале информације
Партије: Предмет јавне набавке је обликован у шест партија : Партија 1: услуга смештаја и исхране: Ознака из ОРН: 55100000 –хотелске услуге Партија 2: услуга исхране – два доручка: Ознака из ОРН: 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном Партија 3: услуга исхране – две свечане вечере : Ознака из ОРН: 55300000-услуге ресторана и услуге послуживања храном Партија 4: услуге авионског превоза: ОРН: 60450000 – услуге авио превоза Партија 5: услуга аутобуског превоза: ОРН: 60130000 – услуге друмског путнич. превоза за посебне намене. Партија 6: услуге осигурања : ОРН: 66510000- услуге осигурањаДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Продужење рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави
Одлука о обустави
Обавештење о закљученом уговору Партија 4 авио превоз
Обавештење о закљученом уговору Партија 5 аутобуски превоз
Обавештење о закљученом уговору Партија 6 осигурање
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже