најактуелније:

Бесплатно студијско путовањ у Беч у организацији града Јагодине од 4. до 6. марта 2019.године за студенте, пријаву можете преузети са сајта града Јагодине и скенирано послати на studenti.jagodina@gmail.com или донети лично у канцеларију 21 у Скупштини града Јагодина. Почетак пријављивања 21.јануар, а рок за подношење пријаве је 20.фебруар 2019. до 15 часова. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Oсигурање имовине и лица
Назив наручиоца
Градска управа за друштвене делатности  
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
40
Датум уноса
07.09.2017
Датум последњег ажурирања
22.09.2017
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
јавна набавка мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет
финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије)
Контакт
Гордана Петронијевић - Служба за јавне набавке, е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/8150508.
Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке
ОРН 66510000-услуге осигурања
Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив
Конкурсна документација
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже