најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Набавка шест пакета грађевинског материјала
Назив наручиоца
Град Јагодина 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
24
Датум уноса
30.11.2016
Датум последњег ажурирања
27.02.2017
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
Добра
Предмет

Грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине

Контакт

Служба за јавне набавке Гордана Петронијевић, е-mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com телефон 035/8150508

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

441100000- Грађевински материјали

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуде
Обавештење о покретању поступка
Упутство понуђачима
Образац понуде
Изјава понуђача
Тендерска гаранција за озбиљност понуде
Банкарска гаранција
Општи услови уговор
Образац испуњености услова
Пројектни задатак за грађевински материјал
Уговорни споразум посебни услови
Спецификација материјала
Анекс 1 Технички захтеви и стандарди
Измена конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже