најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних подземних вода на локалитету „Акв
Назив наручиоца
 
Матични број
 
ПИБ
 
Број јавне набавке
47
Датум уноса
27.08.2013
Датум последњег ажурирања
25.10.2013
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
отворени поступак
Врста предмета
радови
Предмет

специјализовани грађевински радови повезани с водом (наводњавање, исушивање земљишта, водоснабдевање, одстрањивање отпадних вода, канализација итд.) 

Контакт

Особа за контакт: Снежана Драшкић, 

телефон 035/224-661, 

е-пошта: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

45255600 - Израда бушотине спиралном цеви

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Јавни позив
Конкурсна документација
Измене и појашњења стр.1
Измене и појашњења стр.2
Измене и појашњења стр.3
Измене и појашњења стр.4
Измене 2
Појашњење 2
Пропратни допис уз измене
Конкурсна документација измене
Појашњење 3
Измена КД 3
Понуда
Модел уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Обавештење о додели уговора
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже