најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и набавци потрошног материјала за возила
Назив наручиоца
радска управа за опште и заједничке послове, град Јагодина 
Матични број
07115008 
ПИБ
102904062 
Број јавне набавке
17
Датум уноса
04.08.2016
Датум последњег ажурирања
17.08.2016
Претходно обавештење
Нема претходних обавештења
Врста поступка
jавнa набавкa мале вредности
Врста предмета
услуге
Предмет

Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и набавци потрошног материјала за возила,сервисирање и поправка возила марке Peugeot ,набавци пнеуматика и набавка вулканизерских услуга

Контакт

Контакт: Зорица Алексић 

телефон 035/815-0508

е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com

Тип јавне набавке
/
Општи речник набавке

50110000-Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме,

50116500- услуге поправки гума,укључујући монтажу и центрирање,

34351100-гуме за аутомобиле,

39830000-произоди за чишћење   

Остале информацијеДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели угорова
Обавештење о заљкученом уговору парт 1
Обавештење о закљученом уговору парт 2
Обавештење о закљученом уговору парт 3
Обавештење о закљученом уговору парт.4
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже