најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Назив јавне набавке:ПрегледаДатум креирања
Израда техничке документације за реконструкцију саобраћајних раскрсница на градским деоницама државн...19011.08.2020 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала14320.07.2020 Датум уноса
Набавка услуга послуживања пића и напитака у пословним просторијама наручиоца (услуга бифеа)...8620.07.2020 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за 500 чланова привреднo политичке делегације коју чине: изабрана,и...8208.07.2020 Датум уноса
Извођење грађевинско занатских радова на санацији дома културе у Лозовику...10503.07.2020 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...9402.07.2020 Датум уноса
Oдржавање семафора11729.06.2020 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације10229.06.2020 Датум уноса
Материјал за саобраћајну сигнализацију8329.06.2020 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији града Јагодине...9316.06.2020 Датум уноса
Извођење радова на изградњи 1. фазе канализационе мреже у насељу Колонија у граду Јагодини, друга ет...4710.06.2020 Датум уноса
Набавка фотокопир апарата6603.06.2020 Датум уноса
Извођење грађевинско занатских радова на реконструкцији и доградњи дома културе у Међуречу...4429.05.2020 Датум уноса
Одржавање рачунара и рачунарске мреже и набавка годишњих лиценци антивирус програма...5425.05.2020 Датум уноса
набавка услуга хотелског смештаја6222.05.2020 Датум уноса
Набавка и уградња мобилијара за дечије игралиште у МЗ Вашариште, у Јагодини...5022.05.2020 Датум уноса
Набавка горива за службена возила5707.05.2020 Датум уноса
Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања6028.04.2020 Датум уноса
Летовање за ученике основних и средњих школа у Грчкој у 2020. години...6810.03.2020 Датум уноса
набавка услуга превоза и осигурања ученика основних школа и њихових пратилаца на релацији Јагодина...5205.03.2020 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду6504.03.2020 Датум уноса
Набавка услуга мобилне телефоније 5802.03.2020 Датум уноса
Набавка рачунарске опреме7121.02.2020 Датум уноса
Набавка тонера и одржавање ласерских штампача и фотокопир апарата...6014.02.2020 Датум уноса
Одржавање информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА ...6614.02.2020 Датум уноса
Надзор над извођењем радова на доградњи објекта дечјег вртића “Пиварац“ и реконструкцији и доградњи...19812.02.2020 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала5811.02.2020 Датум уноса
Услуге сервисирањa и одржавања возила 5710.02.2020 Датум уноса
набавка услуга ресторана и послужења 7922.01.2020 Датум уноса
Одржавање градских и некатегорисаних путева 6522.01.2020 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у насељу Стари млин, део зо...6220.01.2020 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељу Железнички мост, део б...5520.01.2020 Датум уноса
Набавка електричне енергије 6020.01.2020 Датум уноса
Извођење радова на изградњи 1. фазе канализационе мреже у насељу Колонија у граду Јагодини прва етaп...6627.12.2019 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...6416.12.2019 Датум уноса
Набавка услуга набавка путовањa чланова делегације коју чине функционери града Јагодине, одборници...6111.12.2019 Датум уноса
Радова на Пензионерском Дому у МЗ Мајур6109.12.2019 Датум уноса
Набавка услуга фиксне телефоније и интернета5703.12.2019 Датум уноса
Додатна набавка материјала за саобраћајну сигнализацију ...7514.11.2019 Датум уноса
Израда и монтажа пољских тоалета у сеоским подручјима на територији града Јагодине...6204.11.2019 Датум уноса
Набавка и уградња резервне пумпе и електро ормана за препумпну станицу на „Стрелишту“ ...6504.11.2019 Датум уноса
RHP W3 VHG COMP4 1 2019 Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја...5529.10.2019 Датум уноса
RHP W4 VHG COMP4 2015 Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја...5929.10.2019 Датум уноса
Зимско одржавање улица и градских путева9418.10.2019 Датум уноса
Додатно одржавање градских и некатегорисаних путева 7615.10.2019 Датум уноса
Набавка услуга путовања чланова делегације коју чине званичници града Јагодине,самохрани родитељи,п...4414.10.2019 Датум уноса
Извођење радова на доградњи објекта дечјег вртића “Пиварац“ у Јагодини...8804.10.2019 Датум уноса
Израда и монтажа пољских тоалета у сеоским подручјима на територији града Јагодине...6603.10.2019 Датум уноса
Извођење прве фазе грађевинских радова на реконструкцији и доградњи Културног центра “Светозар Мар...8413.09.2019 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације додатна набавка5711.09.2019 Датум уноса
одржавање семафора додатна набавка7511.09.2019 Датум уноса
Додатна набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...7310.09.2019 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...8305.09.2019 Датум уноса
Избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству без елемената концеси...13226.08.2019 Датум уноса
Израда техничке документације за снабдевање водом насеља Глоговац, Мали Поповић, Дражмировац, Дубо...8316.08.2019 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за 650 чланова политичко привредне делегације...7909.08.2019 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2019 20207029.07.2019 Датум уноса
набавка услуга контроле плодности пољопривредног земљишта на територији града Јагодина...5429.07.2019 Датум уноса
Набавка услуга послуживања пића и напитака у пословним просторијама наручиоца (услуга бифеа)...5225.07.2019 Датум уноса
Ванлинијски превоз грађана са територије града Јагодине ...9724.07.2019 Датум уноса
набавка дрва за огрев за грејну сезону 2019 20209519.07.2019 Датум уноса
додатна набавка књига за поклон ученицима првацима основних школа са територије града Јагодине за п...5419.07.2019 Датум уноса
Радови на доградњи објекта дечјег вртића “Пиварац“ у Јагодини...9102.07.2019 Датум уноса
Извођење радова на санацији Дома културе у МЗ Ракитово,клубу пензионера у МЗ Кочино село и МЗ Ловци...9301.07.2019 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала , RHP W4 CMG COMP3 2015, Регионални стамбени пројекат...8418.06.2019 Датум уноса
Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно приватном партнерству најповољнијем понуђач...16222.05.2019 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева, (додатна на...7021.05.2019 Датум уноса
Реконструкција некатегорисаних атарских путева у сеоским подручјима на територоји града Јагодина...7820.05.2019 Датум уноса
набавка књига за награђивање ученика основних и средњих школа...5917.05.2019 Датум уноса
пружање услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних...3115.05.2019 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за 900 чланова политичко привредне делегације коју чине: политичар...5309.05.2019 Датум уноса
пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије гра...5709.05.2019 Датум уноса
Oдржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...5819.04.2019 Датум уноса
услуге физичко техничког обезбеђења7319.04.2019 Датум уноса
Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу Култу...8617.04.2019 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених и избеглих лица на те...6715.04.2019 Датум уноса
Изградња рекреативног базена у Аква парку у Јагодини10312.04.2019 Датум уноса
набавка горива за службена возила6209.04.2019 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...6019.03.2019 Датум уноса
систематске дератизација, дезинсекција и ерадикације на територији града Јагодина...10313.03.2019 Датум уноса
набавка услуга ресторана и послужења 8412.03.2019 Датум уноса
радови на реконструкцији крова и плафона просторија Дома културе у Шуљковацу ...7528.02.2019 Датум уноса
Набавка услуга ресторана и послужења за потребе репрезентације Скупштине града Јагодина...7525.02.2019 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације9112.02.2019 Датум уноса
одржавање семафора 10012.02.2019 Датум уноса
Набавка услуга авионског превоза чланова привредно политичкe делегације са територије града Јагодин...5808.02.2019 Датум уноса
преговарачки поступкак без објављивања јавног позива6307.02.2019 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева...7204.02.2019 Датум уноса
Закуп авиона за превоз чланова привредно политичке делегације на релацији Београд Беч Београд ...7524.01.2019 Датум уноса
Израда и допуна Генералног пројекта са претходном студијом оправданости снабдевања водом насеља гра...6923.01.2019 Датум уноса
набавка електричне енергије 8618.01.2019 Датум уноса
Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јаг...8014.01.2019 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Риба...4621.12.2018 Датум уноса
Телекомуникационе услуге8919.11.2018 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Риба...7805.11.2018 Датум уноса
Радови на изради и монтажи слободностојећих просветљених инфо табли са мапом града Јагодина...7902.11.2018 Датум уноса
Израда и монтажа просторне сферне челичне конструкције – глобуса на кружном току код Озона у Јагодин...10801.11.2018 Датум уноса
Радови на изради и монтажи челичне скулптуре са уређењем и осветљењем просторне композиције на кружн...7401.11.2018 Датум уноса
Извођење радова на домовима културе у МЗ Глоговац, Буковче и Багрдан...10826.10.2018 Датум уноса
Додатна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе пројекта „Е управа града Јагодине у служби ...10018.10.2018 Датум уноса
Набавка ветеринарских услуга (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса н...7816.10.2018 Датум уноса
Набавка радова на уклањању (рушењу) објекта 10115.10.2018 Датум уноса
зимско одржавање улица и градских путева9012.10.2018 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...9202.10.2018 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...7302.10.2018 Датум уноса
сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...7519.09.2018 Датум уноса
радови на изградњи и реконструкцији стамбених блокова и паркова ...8413.09.2018 Датум уноса
Одржавање улица у граду, тротоара и пешачких стаза, додатна набавка...6711.09.2018 Датум уноса
набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...6607.09.2018 Датум уноса
набавкa грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ...9207.09.2018 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2018 201910521.08.2018 Датум уноса
Одржавање семафора9401.08.2018 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације8001.08.2018 Датум уноса
Материјал за саобраћајну сигнализацију7701.08.2018 Датум уноса
Ванлинијски превоз грађана са територије града Јагодине...7124.07.2018 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2018 20197604.07.2018 Датум уноса
Услуга ерадикације на територији града Јагодине у 2018. Години, II део...7703.07.2018 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2018 20198902.07.2018 Датум уноса
Набавка противградних ракета7827.06.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...9505.06.2018 Датум уноса
Набавка услуга ангажовања пратећег особља на летовању матураната средњих школа са територије град...9624.05.2018 Датум уноса
Набавка рачунара и рачунарске опреме и видео надзора за потребе пројекта Е управа града Јагодине у ...11623.05.2018 Датум уноса
Набавка књига за награђивање ученика основних и средњих школа...8018.05.2018 Датум уноса
Набавка геодетских услуга11410.05.2018 Датум уноса
пружање услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних...9130.04.2018 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга9825.04.2018 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду, и градских и некатегорисаних путева...13611.04.2018 Датум уноса
Грађевински радови на реконструкцији објекта ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини...36205.04.2018 Датум уноса
Набавка горива за службена возила9205.04.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...13403.04.2018 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2018. години...8830.03.2018 Датум уноса
Одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...9523.03.2018 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације Врста поступка: јавна набавка ...9014.03.2018 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за око 400 чланова политичко-привредне делегације коју чине: полит...013.03.2018 Датум уноса
Одржавање информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА и инсталације оперативног сис...12705.03.2018 Датум уноса
Пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије гра...9801.03.2018 Датум уноса
Hабавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...10622.02.2018 Датум уноса
Hабавка геодетских услуга 10521.02.2018 Датум уноса
Набавка канцеларијског материјала16313.02.2018 Датум уноса
Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градских управа града Јагодине...15309.02.2018 Датум уноса
Набавка услуге физичког обезбеђења школске установе14407.02.2018 Датум уноса
Набавка електричне енергије 12126.01.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...11613.12.2017 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...11430.11.2017 Датум уноса
Tелекомуникационе услуге13413.11.2017 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...124.10.2017 Датум уноса
Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јаг...14219.09.2017 Датум уноса
Oсигурање имовине и лица13607.09.2017 Датум уноса
Набавка 11 пакета грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинстава...12328.08.2017 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...11622.08.2017 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2017/2018116.08.2017 Датум уноса
Набавка угља за огрев за грејну сезону 2017/2018115.08.2017 Датум уноса
Путовање делегације просветних радника основних и средњих школа са територије града Јагодине у Пара...13526.07.2017 Датум уноса
Ванлинијски превоз грађана са територије града Јагодине на релацији Старо Село, Слатина, Јагодинa и ...16220.07.2017 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...11213.06.2017 Датум уноса
Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа у Јагодини ...18312.06.2017 Датум уноса
Набавка противградних ракета14123.05.2017 Датум уноса
реконструкција и адаптација просторија Месне заједнице Шуљковац у просторије амбуланте ...13419.05.2017 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...16304.05.2017 Датум уноса
набавка угоститељских услуга14726.04.2017 Датум уноса
Набавка рачунара, рачунарске опреме и резервних делова...11825.04.2017 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...11311.04.2017 Датум уноса
Набавка воденог тобогана са уградњом и монтажом за потребе Аква парка у Јагодини...20105.04.2017 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четврог и осмог разреда основних школа са...15330.03.2017 Датум уноса
одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...125328.03.2017 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2017. години...13424.03.2017 Датум уноса
Услуга превоза грађана и болесних лица са територије града Јагодине до Београда Врста поступка: ј...11123.03.2017 Датум уноса
Пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа и чланова Културн...11410.03.2017 Датум уноса
Набавка горива за службена возила12810.03.2017 Датум уноса
набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених и избеглих лица на те...12308.03.2017 Датум уноса
Пружање услуга одржавање и поправке софтвера информационог система локалне пореске администрације ИС...12101.03.2017 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територ...12124.02.2017 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...13310.02.2017 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...12002.02.2017 Датум уноса
Набавка пакета грађевинског материјала 15730.01.2017 Датум уноса
Набавка електричне енергије14026.01.2017 Датум уноса
Набавка канцеларијског материјала18423.01.2017 Датум уноса
набавка алата за интерно расељена лица15107.12.2016 Датум уноса
набавка 2 путничка возила по програму “Рециклажа старих аутомобила”...13205.12.2016 Датум уноса
Набавка шест пакета грађевинског материјала16530.11.2016 Датум уноса
Tелекомуникационе услуге13824.11.2016 Датум уноса
Набавка алата за интерно расељена лица15124.10.2016 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...10911.10.2016 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2016 201717731.08.2016 Датум уноса
Набавка угља за огрев за грејну сезону 2016 201715131.08.2016 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...12504.08.2016 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...21111.07.2016 Датум уноса
Услуга превоза чланова Кудова са територије града Јагодине на релацији Јагодина Паралија,Катерини у...14027.05.2016 Датум уноса
Набавка полица за архиву за потребе града Јагодине у просторијама Дирекције за изградњу, oзнака из О...13123.05.2016 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...12606.05.2016 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга21414.04.2016 Датум уноса
Oбнављање годишњих лиценци антивирус програма16408.04.2016 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за породична домаћинства интерно расељених лица на територији град...12708.04.2016 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2016. години...14915.03.2016 Датум уноса
Услуга превоза грађана и болесних лица са територије града Јагодине до Београда ...13111.03.2016 Датум уноса
Набавка горива за службена возила19109.03.2016 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа с...12607.03.2016 Датум уноса
Услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа и чланова Културно уметнич...12429.02.2016 Датум уноса
Грађевинско занатски радови на реконструкцији Дома културе у Шантаровцу...15829.02.2016 Датум уноса
Набавка и уградња електронске ваге са челичним мостом16717.02.2016 Датум уноса
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање14412.02.2016 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала20207.01.2016 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...11722.12.2015 Датум уноса
набавка рачунара и рачунарске опреме18116.12.2015 Датум уноса
Телекомуникационе услуге21208.12.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање породица избеглица на територији града Ј...13808.12.2015 Датум уноса
набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање породица интерно расељених лица на терит...12208.12.2015 Датум уноса
Извођење грубих грађевинских радова на припреми фудбалког терена –градског стадиона у Јагодини, за п...13623.11.2015 Датум уноса
Извођење радова на изградњи спортске хале у селу Рибаре град Јагодина...26803.11.2015 Датум уноса
Извођење радова на реконструкцији Дома културе у Главинцима...19829.10.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...14121.10.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...17728.09.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ј...13218.09.2015 Датум уноса
Извођење радова на изградњи свлачионице ФК „Белица”19121.08.2015 Датум уноса
Набавка дрва за огрев, за грејну сезону 2015 201623918.08.2015 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2015 201621014.08.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...14007.08.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...14616.07.2015 Датум уноса
Oсигурање имовине и лица31006.07.2015 Датум уноса
Извођење грађевинских радова на реконструкциоји Дома културе у Дражмировцу ...18118.06.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...14109.06.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...15128.05.2015 Датум уноса
опреме за здравсвену амбуланту у МЗ Кочино село20028.05.2015 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других ш...14922.05.2015 Датум уноса
Извођење грубих грађевинских радова на припреми фудбалког терена –градског стадиона у Јагодини ,за п...15208.05.2015 Датум уноса
Седмодневно наградног летовање за ученике четвртог и осмог разреда основних школа са територије град...21228.04.2015 Датум уноса
набавка средстава за хигијену23624.04.2015 Датум уноса
ружање услуга организовања петодневног наградног летовања за матуранте у Паралији,Катерини у Грчкој...15720.04.2015 Датум уноса
вршење услуга ерадикације, сузбијања комараца и дезинсекције, сузбијање крпеља на територији града ...14617.03.2015 Датум уноса
одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма ...15716.03.2015 Датум уноса
закуп возила за превоз грађана и болесних лица23409.03.2015 Датум уноса
набавка горива за службена возила25005.03.2015 Датум уноса
Набавкa машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ј...15802.03.2015 Датум уноса
набавка угоститељских услуга24023.02.2015 Датум уноса
набавка лекова са негативне листе за потребе социјално угроженог становништва,на територији града Ја...16819.02.2015 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала23019.02.2015 Датум уноса
набавка електричне енергије за потпуно снабдевање19910.02.2015 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015. години у износу од...19623.01.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...14416.01.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...18612.01.2015 Датум уноса
Телекомуникацоне услуге30114.11.2014 Датум уноса
Набавка противградних ракета за потребе система одбране од града за територију града Јагодине...25719.09.2014 Датум уноса
Набавкa дрва за огрев за грејну сезону 2014/2015119.09.2014 Датум уноса
Набавка угља за огрев,за грејну сезону 2014/2015112.08.2014 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2014/2015108.08.2014 Датум уноса
Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и пр...18430.07.2014 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила марке Застава и Рено36823.06.2014 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила марке Peugeot 40640423.06.2014 Датум уноса
Набавка пнеуматика,потрошног материјала за аутомобиле и набавка вулканизерских услуга...31723.06.2014 Датум уноса
Извођење седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа са терит...19720.05.2014 Датум уноса
Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар37713.05.2014 Датум уноса
Набавка резервних делова за рачунаре50530.04.2014 Датум уноса
Пружање хотелских услуга смештаја за пословне сараднике града Јагодина...43122.04.2014 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...13717.04.2014 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа с...15616.04.2014 Датум уноса
Одржавање рачунара и рачунарске мреже46511.04.2014 Датум уноса
Вршење услуга ерадикације, сузбијања комараца и дезинсекције, сузбијање крпеља на територији града ...15508.04.2014 Датум уноса
Закуп возила за превоз грађана и болесних лица44525.03.2014 Датум уноса
Набавка средстава за хигијену46121.03.2014 Датум уноса
Услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије града Јагод...16018.03.2014 Датум уноса
Грађевински радови и опремање Дома културе и Клуба пензионера у МЗ Старо Ланиште...38018.03.2014 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала49927.02.2014 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга за потребе градоначелника, Скупштине града и Градског јавног правобрани...18024.02.2014 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години у износу од...17111.02.2014 Датум уноса
Реконструкција Дома културе у Старом Ланишту54031.01.2014 Датум уноса
Реконструкција Дома културе у Милошеву50231.01.2014 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години у износу од...22323.12.2013 Датум уноса
Набавка материјала за репрезентацију59112.12.2013 Датум уноса
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива за подношење понуда...65321.10.2013 Датум уноса
Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде...76819.09.2013 Датум уноса
набавка плакета поводом прославе 17.октобра , дана ослобођења Града...71713.09.2013 Датум уноса
Санација и адаптација крова школске зграде ЕТШ 79110.09.2013 Датум уноса
Радови на изградњи водоводне мреже на комплексу „Барутана“ у Винорачи код Јагодине...65806.09.2013 Датум уноса
Адаптација Дома културе у МЗ Кочино село Град Јагодина73105.09.2013 Датум уноса
Израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних...58027.08.2013 Датум уноса
Набавка огрева 106612.08.2013 Датум уноса
Набавка школског прибора за ученике из социјално угрожених породица за школску 2013. 2014.годину...61005.08.2013 Датум уноса
Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Винорача, Град Јагодина...100830.07.2013 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање текуће ликвидности у 2013.год.у износу од 35.000.000 д...60229.06.2013 Датум уноса
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже