најактуелније:

Служба за јавне набавке

јавне набавке

Назив јавне набавке:ПрегледаДатум креирања
пружање услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних...115.05.2019 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за 900 чланова политичко-привредне делегације коју чине: политичар...009.05.2019 Датум уноса
пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије гра...809.05.2019 Датум уноса
Oдржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...719.04.2019 Датум уноса
Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу Култу...1117.04.2019 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених и избеглих лица на те...1515.04.2019 Датум уноса
Изградња рекреативног базена у Аква парку у Јагодини2112.04.2019 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...1319.03.2019 Датум уноса
систематске дератизација, дезинсекција и ерадикације на територији града Јагодина...1413.03.2019 Датум уноса
набавка услуга ресторана и послужења 2312.03.2019 Датум уноса
радови на реконструкцији крова и плафона просторија Дома културе у Шуљковацу ...1528.02.2019 Датум уноса
Набавка услуга ресторана и послужења за потребе репрезентације Скупштине града Јагодина...2025.02.2019 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације3112.02.2019 Датум уноса
одржавање семафора 2012.02.2019 Датум уноса
Набавка услуга авионског превоза чланова привредно политичкe делегације са територије града Јагодин...1308.02.2019 Датум уноса
преговарачки поступкак без објављивања јавног позива1007.02.2019 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду и градских и некатегорисаних путева...2204.02.2019 Датум уноса
Закуп авиона за превоз чланова привредно политичке делегације на релацији Београд Беч Београд ...2524.01.2019 Датум уноса
Израда и допуна Генералног пројекта са претходном студијом оправданости снабдевања водом насеља гра...2223.01.2019 Датум уноса
набавка електричне енергије 2318.01.2019 Датум уноса
Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јаг...1614.01.2019 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Риба...1821.12.2018 Датум уноса
Телекомуникационе услуге2519.11.2018 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за главни одводни колектор насеља Кончарево, Ракитово, Риба...3905.11.2018 Датум уноса
Израда и монтажа просторне сферне челичне конструкције – глобуса на кружном току код Озона у Јагодин...4001.11.2018 Датум уноса
Радови на изради и монтажи челичне скулптуре са уређењем и осветљењем просторне композиције на кружн...1901.11.2018 Датум уноса
Радови на изради и монтажи слободностојећих просветљених инфо табли са мапом града Јагодина...1901.11.2018 Датум уноса
Извођење радова на домовима културе у МЗ Глоговац, Буковче и Багрдан...3226.10.2018 Датум уноса
Додатна набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе пројекта „Е управа града Јагодине у служби ...2918.10.2018 Датум уноса
Набавка ветеринарских услуга (Услуга континуираног првог вакцинисања и обележавања власничких паса н...2416.10.2018 Датум уноса
Набавка радова на уклањању (рушењу) објекта 3615.10.2018 Датум уноса
зимско одржавање улица и градских путева2812.10.2018 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...3002.10.2018 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...1802.10.2018 Датум уноса
сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...1919.09.2018 Датум уноса
радови на изградњи и реконструкцији стамбених блокова и паркова ...2413.09.2018 Датум уноса
набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...1807.09.2018 Датум уноса
набавкa грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима ...1707.09.2018 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2018 20192421.08.2018 Датум уноса
Одржавање семафора2001.08.2018 Датум уноса
Одржавање вертикалне сигнализације2401.08.2018 Датум уноса
Материјал за саобраћајну сигнализацију2201.08.2018 Датум уноса
Ванлинијски превоз грађана са територије града Јагодине...1624.07.2018 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2018 20192304.07.2018 Датум уноса
Услуга ерадикације на територији града Јагодине у 2018. Години, II део...2103.07.2018 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2018 20192102.07.2018 Датум уноса
Набавка противградних ракета2027.06.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...4705.06.2018 Датум уноса
Набавка услуга ангажовања пратећег особља на летовању матураната средњих школа са територије град...3824.05.2018 Датум уноса
Набавка рачунара и рачунарске опреме и видео надзора за потребе пројекта Е управа града Јагодине у ...4323.05.2018 Датум уноса
Набавка књига за награђивање ученика основних и средњих школа...2418.05.2018 Датум уноса
Набавка геодетских услуга3310.05.2018 Датум уноса
пружање услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних...4230.04.2018 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга3525.04.2018 Датум уноса
Одржавање улица, тротоара и пешачких стаза у граду, и градских и некатегорисаних путева...4511.04.2018 Датум уноса
Грађевински радови на реконструкцији објекта ОШ „Рада Миљковић“ у Јагодини...19705.04.2018 Датум уноса
Набавка горива за службена возила4105.04.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...3203.04.2018 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2018. години...4530.03.2018 Датум уноса
Одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...4923.03.2018 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације Врста поступка: јавна набавка ...4514.03.2018 Датум уноса
Набавка услуге извођења путовања за око 400 чланова политичко-привредне делегације коју чине: полит...013.03.2018 Датум уноса
Одржавање информационог система локалне пореске администрације ИС ЛПА и инсталације оперативног сис...6305.03.2018 Датум уноса
Пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије гра...5601.03.2018 Датум уноса
Hабавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...5922.02.2018 Датум уноса
Hабавка геодетских услуга 5921.02.2018 Датум уноса
Набавка канцеларијског материјала8313.02.2018 Датум уноса
Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градских управа града Јагодине...8709.02.2018 Датум уноса
Набавка услуге физичког обезбеђења школске установе8107.02.2018 Датум уноса
Набавка електричне енергије 6826.01.2018 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...7013.12.2017 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...6830.11.2017 Датум уноса
Tелекомуникационе услуге7513.11.2017 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...124.10.2017 Датум уноса
Набавка услуга путовања студената и чланова привредно политичкe делегације, са територије града Јаг...8619.09.2017 Датум уноса
Oсигурање имовине и лица8207.09.2017 Датум уноса
Набавка 11 пакета грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинстава...7528.08.2017 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...6422.08.2017 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2017/2018116.08.2017 Датум уноса
Набавка угља за огрев за грејну сезону 2017/2018115.08.2017 Датум уноса
Путовање делегације просветних радника основних и средњих школа са територије града Јагодине у Пара...8426.07.2017 Датум уноса
Ванлинијски превоз грађана са територије града Јагодине на релацији Старо Село, Слатина, Јагодинa и ...8020.07.2017 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...6613.06.2017 Датум уноса
Изградња градске фонтане на кружном току код Навипа у Јагодини ...11412.06.2017 Датум уноса
Набавка противградних ракета8323.05.2017 Датум уноса
реконструкција и адаптација просторија Месне заједнице Шуљковац у просторије амбуланте ...6919.05.2017 Датум уноса
Набавкa пакета грађевинског материјала за помоћ интерно расељеним лицима на територији града Јагоди...7304.05.2017 Датум уноса
набавка угоститељских услуга8026.04.2017 Датум уноса
Набавка рачунара, рачунарске опреме и резервних делова...6925.04.2017 Датум уноса
Набавка услуге масовне штампе пошиљака Локалне пореске администрације...6411.04.2017 Датум уноса
Набавка воденог тобогана са уградњом и монтажом за потребе Аква парка у Јагодини...10905.04.2017 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четврог и осмог разреда основних школа са...7530.03.2017 Датум уноса
одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма...17128.03.2017 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2017. години...7224.03.2017 Датум уноса
Услуга превоза грађана и болесних лица са територије града Јагодине до Београда Врста поступка: ј...6123.03.2017 Датум уноса
Пружање услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа и чланова Културн...6510.03.2017 Датум уноса
Набавка горива за службена возила7810.03.2017 Датум уноса
набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених и избеглих лица на те...7308.03.2017 Датум уноса
Пружање услуга одржавање и поправке софтвера информационог система локалне пореске администрације ИС...5901.03.2017 Датум уноса
Израда пројектно техничке документације за систем пречишћавања отпадних вода у шест села на територ...7624.02.2017 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...8110.02.2017 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...7202.02.2017 Датум уноса
Набавка пакета грађевинског материјала 7830.01.2017 Датум уноса
Набавка електричне енергије8426.01.2017 Датум уноса
Набавка канцеларијског материјала11223.01.2017 Датум уноса
набавка алата за интерно расељена лица10307.12.2016 Датум уноса
набавка 2 путничка возила по програму “Рециклажа старих аутомобила”...7805.12.2016 Датум уноса
Набавка шест пакета грађевинског материјала11730.11.2016 Датум уноса
Tелекомуникационе услуге9124.11.2016 Датум уноса
Набавка алата за интерно расељена лица10024.10.2016 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...8311.10.2016 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2016 201711731.08.2016 Датум уноса
Набавка угља за огрев за грејну сезону 2016 201710231.08.2016 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила возног парка Градских управа града Јагодине марке Застава и Renault и ...7304.08.2016 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...11611.07.2016 Датум уноса
Услуга превоза чланова Кудова са територије града Јагодине на релацији Јагодина Паралија,Катерини у...9227.05.2016 Датум уноса
Набавка полица за архиву за потребе града Јагодине у просторијама Дирекције за изградњу, oзнака из О...8123.05.2016 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за адаптацију сеоских кућа интерно расељених лица на територији гра...7806.05.2016 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга13314.04.2016 Датум уноса
Oбнављање годишњих лиценци антивирус програма11208.04.2016 Датум уноса
Набавка грађевинског материјала за породична домаћинства интерно расељених лица на територији град...7408.04.2016 Датум уноса
Услуга ерадикације и дезинсекције на територији града Јагодине у 2016. години...9615.03.2016 Датум уноса
Услуга превоза грађана и болесних лица са територије града Јагодине до Београда ...7411.03.2016 Датум уноса
Набавка горива за службена возила13509.03.2016 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа с...7807.03.2016 Датум уноса
Услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа и чланова Културно уметнич...9729.02.2016 Датум уноса
Грађевинско занатски радови на реконструкцији Дома културе у Шантаровцу...10929.02.2016 Датум уноса
Набавка и уградња електронске ваге са челичним мостом10817.02.2016 Датум уноса
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање9112.02.2016 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала14907.01.2016 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...7022.12.2015 Датум уноса
набавка рачунара и рачунарске опреме12816.12.2015 Датум уноса
Телекомуникационе услуге15308.12.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање породица избеглица на територији града Ј...8208.12.2015 Датум уноса
набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање породица интерно расељених лица на терит...7708.12.2015 Датум уноса
Извођење грубих грађевинских радова на припреми фудбалког терена –градског стадиона у Јагодини, за п...8523.11.2015 Датум уноса
Извођење радова на изградњи спортске хале у селу Рибаре град Јагодина...19303.11.2015 Датум уноса
Извођење радова на реконструкцији Дома културе у Главинцима...13229.10.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...9821.10.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...12528.09.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ј...8518.09.2015 Датум уноса
Извођење радова на изградњи свлачионице ФК „Белица”13721.08.2015 Датум уноса
Набавка дрва за огрев, за грејну сезону 2015 201616918.08.2015 Датум уноса
набавка угља за огрев за грејну сезону 2015 201616014.08.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за породична домаћинства избеглица која су смештена на територији ...9007.08.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...9416.07.2015 Датум уноса
Oсигурање имовине и лица18106.07.2015 Датум уноса
Извођење грађевинских радова на реконструкциоји Дома културе у Дражмировцу ...12918.06.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...9009.06.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...9028.05.2015 Датум уноса
опреме за здравсвену амбуланту у МЗ Кочино село12428.05.2015 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других ш...8922.05.2015 Датум уноса
Извођење грубих грађевинских радова на припреми фудбалког терена –градског стадиона у Јагодини ,за п...9508.05.2015 Датум уноса
Седмодневно наградног летовање за ученике четвртог и осмог разреда основних школа са територије град...13528.04.2015 Датум уноса
набавка средстава за хигијену17624.04.2015 Датум уноса
ружање услуга организовања петодневног наградног летовања за матуранте у Паралији,Катерини у Грчкој...10820.04.2015 Датум уноса
вршење услуга ерадикације, сузбијања комараца и дезинсекције, сузбијање крпеља на територији града ...9717.03.2015 Датум уноса
одржавање рачунара и рачунарске мреже и обнављање годишњих лиценци антивирус програма ...10616.03.2015 Датум уноса
закуп возила за превоз грађана и болесних лица17509.03.2015 Датум уноса
набавка горива за службена возила18705.03.2015 Датум уноса
Набавкa машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ј...10902.03.2015 Датум уноса
набавка угоститељских услуга18923.02.2015 Датум уноса
набавка лекова са негативне листе за потребе социјално угроженог становништва,на територији града Ја...9619.02.2015 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала17819.02.2015 Датум уноса
набавка електричне енергије за потпуно снабдевање14310.02.2015 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015. години у износу од...13323.01.2015 Датум уноса
Набавка машина, алата и опреме за економско оснаживање интерно расељених лица на територији града Ја...9516.01.2015 Датум уноса
Набавкa грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији града Јагоди...11712.01.2015 Датум уноса
Телекомуникацоне услуге22914.11.2014 Датум уноса
Набавка противградних ракета за потребе система одбране од града за територију града Јагодине...20619.09.2014 Датум уноса
Набавкa дрва за огрев за грејну сезону 2014/2015119.09.2014 Датум уноса
Набавка угља за огрев,за грејну сезону 2014/2015112.08.2014 Датум уноса
Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2014/2015108.08.2014 Датум уноса
Јавни позив за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и пр...14930.07.2014 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила марке Застава и Рено31723.06.2014 Датум уноса
Сервисирање и поправка возила марке Peugeot 40635523.06.2014 Датум уноса
Набавка пнеуматика,потрошног материјала за аутомобиле и набавка вулканизерских услуга...26623.06.2014 Датум уноса
Извођење седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа са терит...13820.05.2014 Датум уноса
Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Бунар32613.05.2014 Датум уноса
Набавка резервних делова за рачунаре42630.04.2014 Датум уноса
Пружање хотелских услуга смештаја за пословне сараднике града Јагодина...37922.04.2014 Датум уноса
Пружање услуга репарације црно белих тонера за ласерске штампаче и сервисирање ласерских и других шт...11217.04.2014 Датум уноса
Услуга извођења седмодневног наградног летовања за ученике четвртог и осмог разреда основних школа с...10916.04.2014 Датум уноса
Одржавање рачунара и рачунарске мреже40111.04.2014 Датум уноса
Вршење услуга ерадикације, сузбијања комараца и дезинсекције, сузбијање крпеља на територији града ...9708.04.2014 Датум уноса
Закуп возила за превоз грађана и болесних лица39825.03.2014 Датум уноса
Набавка средстава за хигијену40321.03.2014 Датум уноса
Услуга извођења петодневног наградног летовања за матуранте средњих школа са територије града Јагод...10818.03.2014 Датум уноса
Грађевински радови и опремање Дома културе и Клуба пензионера у МЗ Старо Ланиште...33318.03.2014 Датум уноса
набавка канцеларијског материјала44127.02.2014 Датум уноса
Набавка угоститељских услуга за потребе градоначелника, Скупштине града и Градског јавног правобрани...13124.02.2014 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години у износу од...12211.02.2014 Датум уноса
Реконструкција Дома културе у Старом Ланишту48831.01.2014 Датум уноса
Реконструкција Дома културе у Милошеву44931.01.2014 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2014. години у износу од...16523.12.2013 Датум уноса
Набавка материјала за репрезентацију53312.12.2013 Датум уноса
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива за подношење понуда...60021.10.2013 Датум уноса
Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде...70019.09.2013 Датум уноса
набавка плакета поводом прославе 17.октобра , дана ослобођења Града...63913.09.2013 Датум уноса
Санација и адаптација крова школске зграде ЕТШ 74110.09.2013 Датум уноса
Радови на изградњи водоводне мреже на комплексу „Барутана“ у Винорачи код Јагодине...61206.09.2013 Датум уноса
Адаптација Дома културе у МЗ Кочино село Град Јагодина68105.09.2013 Датум уноса
Израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних...51727.08.2013 Датум уноса
Набавка огрева 101112.08.2013 Датум уноса
Набавка школског прибора за ученике из социјално угрожених породица за школску 2013. 2014.годину...54805.08.2013 Датум уноса
Реконструкција и опремање Дома културе у МЗ Винорача, Град Јагодина...93230.07.2013 Датум уноса
Задужење буџета града Јагодина за финансирање текуће ликвидности у 2013.год.у износу од 35.000.000 д...55429.06.2013 Датум уноса
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже