најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 442 Грађевинска дозвола Como in form
28.Децембар 2015
0
152
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-442/2015-04 од 28.12.2015. године, којим се инвеститору „COMO IN FORM“ доо из Јагодине, Словенски пут бб, ПИБ 108433230910, одобрава и...
351 443 Грађевинска дозвола Пут
25.Децембар 2015
0
137
Решење о издавању грађевинске дозволе, бр.351-443/2015-04 од 25.12.2015. године, којим се инвеститору „ПУТ“ доо из Јагодине, Краља Петра Првог 6/1, ПИБ 101324458, одобрава изградња...
Обавештење о могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката
25.Децембар 2015
0
171
Обавештавмао вас да је Закон о озакоњењу ступио на снагу 27.11.2015. године. О могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката, можете погледати у прилогу....
351 430 Закључак о исправци грешке  Gradicool
18.Децембар 2015
0
145
Закључак бр.351-430/2015-04 од 18.12.2015. године, којим се инвеститору GRADICOOL“ DOO из Јагодине, Народног фронта бр.30, МБ 20990457, ПИБ 108392460, одговорно лице Mихајловић Бра...
353 496 Локацијски услови TEXTIL
18.Децембар 2015
0
152
Локацијски услови број 353-496/2015-04 од 18.12.2015. године за адаптацију отворене надстрешнице у у производну халу за шивење тектилних производа као доградњу производне хале, спр...
353 403 Закључак о исправци техничке грешке Јовановић Марина
17.Децембар 2015
0
120
Закључак о исправци техничке грешке број 353-403/2015-04  од 17.12.2015. године...
353 309 Закључак о одбацивању Брзанпласт
16.Децембар 2015
0
128
Закључак о одбацивању захтева „Брзан Пласт“ о.д. Брзан, за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу средњенапонског надземног вода 20 kV за прикључење ТС 20-10/0.4 kV...
353 455 Локацијски услови Костић Станија Вољавче
16.Децембар 2015
0
147
Локацијски услови број 353-455/2015-04 од 16.12.2015.године за изградњу помоћног објекта-оставе за бицикле на к.п. бр.1365 КО Вољавче...
351 437 Решење о одобрењу Далибор Марковић
15.Децембар 2015
0
161
Решење број 351-437/2015-04 од 15.12.2015.године, за изградњу помоћног објекта-хидрофорске кућице на к.п. бр. 45/1 КО Кончарево...
351 436 Закључак о одбацивању Грујић Сузана
15.Децембар 2015
0
137
Закључак о одбацивању захтева бр.351-436/2015.г. којим је Грујић Сузана из Рибара, затражила издавање грађевинске дозволе ...
СТРАНА: 9 / 44
  1 6 7 8 9 10 11 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже