најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

353 309 Закључак о одбацивању Брзанпласт
16.Децембар 2015
0
115
Закључак о одбацивању захтева „Брзан Пласт“ о.д. Брзан, за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу средњенапонског надземног вода 20 kV за прикључење ТС 20-10/0.4 kV...
353 455 Локацијски услови Костић Станија Вољавче
16.Децембар 2015
0
131
Локацијски услови број 353-455/2015-04 од 16.12.2015.године за изградњу помоћног објекта-оставе за бицикле на к.п. бр.1365 КО Вољавче...
351 437 Решење о одобрењу Далибор Марковић
15.Децембар 2015
0
149
Решење број 351-437/2015-04 од 15.12.2015.године, за изградњу помоћног објекта-хидрофорске кућице на к.п. бр. 45/1 КО Кончарево...
351 436 Закључак о одбацивању Грујић Сузана
15.Децембар 2015
0
124
Закључак о одбацивању захтева бр.351-436/2015.г. којим је Грујић Сузана из Рибара, затражила издавање грађевинске дозволе ...
351 435 Решење о одобрењу АCM
15.Децембар 2015
0
126
Решење 351-435/2015-04 од 15.12.2015.године за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у оквиру постојеће регулације...
351 434 Решење о одобравању Стојковић Ана
14.Децембар 2015
0
129
Решење број 351-434/2015-04 од 14.12.2015 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације...
Рани јавни увид за измену Плана детаљне регулације урбанистичких блокова 5,15,16,17 у зони 25 у Јагодини
11.Децембар 2015
0
59
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014, ), члана 45а За...
353 441 Локацијски услови Далибор Марковић Кончарево
10.Децембар 2015
0
169
Локацијски услови број 353-441/2015-04 од 10.12.2015.године. за изградњу помоћног објекта, спратности По+0, на к.п. бр. 45/1, све у КО Кончарево...
351 430 Решење о одобравању Gradicool doo
10.Децембар 2015
0
173
Решење бр.351-430/2015-04 од 10.12.2015. године, којим се инвеститору  „GRADICOOL“ DOO из Јагодине, Народног фронта бр.30, МБ 20990457, ПИБ 108392460, одговорно ли...
353 459 Локацијски услови Como in Form
09.Децембар 2015
0
144
Локацијски услови број 353-459/2015-04 од 09.12.2015. године за изградњу производног објекта за склапање намештаја од метала спратности приземне, на кп бр. 66/30 КО Јагодина...
СТРАНА: 9 / 43
  1 6 7 8 9 10 11 43  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже