најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Јагодини
28.Новембар 2014
0
195
На основу члана 7а. став 3., 4., и 7., члана 38б. Став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 135/04, 61/07, 5/09. 101/10, 24/11, 78/12 и 4...
ЈАВНИ ПОЗИВ За инвеститоре заинтересоване за изградњу објеката у индустријској зони града Јагодине
01.Новембар 2014
0
293
На основу члана 82. 83. 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 4. и 5.  Одлуке о грађевинском земљишту (...
Позив организацијама цивилног друштва
31.Октобар 2014
0
201
Позив организацијама цивилног друштва за учешће у консултативном процесу израде Националне стратегије и Акционог плана за подстицајно окружење за развој цивилног друштва у Републиц...
Коначна листа корисника у оквиру пројекта
22.Септембар 2014
0
1
На основу препознатних потреба становништва погођеним поплавама Града Јагодина и опредељености Града да узме учешће у пројекту који спроводи Danish Refugee Council Serbia/Дански са...
Упутство за припрему буџета града Јагодине за 2015. годину
15.Август 2014
0
404
Нa основу члана 31. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), и Фискалне стратегије за...
Јавни оглас за увид у бирачки списак
30.Јануар 2014
0
580
Градска управа за опште и заједничке послове на основу Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине града ("Службени гласник РС", бр. 8/2014) и члана 14. и 15. Закона о једин...
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2014. годину
15.Јануар 2014
0
995
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину Одлу...
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину
15.Јануар 2014
0
685
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину. Одл...
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Јагодина
15.Јануар 2014
0
1067
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на ...
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Јагодина за утврђивање пореза на имовину
15.Јануар 2014
0
896
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Јагодина за утврђивање ...
СТРАНА: 48 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже