најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Бесповратних средстава на основу државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
26.Јануар 2015
0
117
Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове Јагодина обавештава привредне субјекте који су на дан 31.05.2014 године имали до 50 запосле...
Обавештење о урученим пореским актима
20.Јануар 2015
0
194
У складу са чл.36.ст.10. Закона о пореском  поступку и пореској администрацији следећи порески акт сматра се урученим Решење бр.436-1/р-9/ипл/2014 од 18.12.2014.„Нови р...
Обавештење о урученим пореским актима
12.Јануар 2015
0
212
У складу са чл.36 ст. 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији следећи порески акти сматрају се урученим. 1. Решење бр.433-73/14, "Јелен" С.У.Р., ПИБ 102131093 2....
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовиину за 2015. годину на територији града Јагодина
28.Новембар 2014
0
381
На основу члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06,47/11 и 93/12), члана 6.  став 5. 6. и 7. и члана 7а. став ...
Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2015.годину
28.Новембар 2014
0
347
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ БР. 62/06, 47/11 И 93/12), члана 11. и 38б. Закона о порезима на...
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2015. годину
28.Новембар 2014
0
259
На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 И 47/13) и члана 25....
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Јагодини
28.Новембар 2014
0
195
На основу члана 7а. став 3., 4., и 7., члана 38б. Став 1. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/01, 45/02, 135/04, 61/07, 5/09. 101/10, 24/11, 78/12 и 4...
ЈАВНИ ПОЗИВ За инвеститоре заинтересоване за изградњу објеката у индустријској зони града Јагодине
01.Новембар 2014
0
293
На основу члана 82. 83. 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 4. и 5.  Одлуке о грађевинском земљишту (...
Позив организацијама цивилног друштва
31.Октобар 2014
0
201
Позив организацијама цивилног друштва за учешће у консултативном процесу израде Националне стратегије и Акционог плана за подстицајно окружење за развој цивилног друштва у Републиц...
Коначна листа корисника у оквиру пројекта
22.Септембар 2014
0
1
На основу препознатних потреба становништва погођеним поплавама Града Јагодина и опредељености Града да узме учешће у пројекту који спроводи Danish Refugee Council Serbia/Дански са...
СТРАНА: 47 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже