најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Јавни увид Нацрта Измене плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини
09.Април 2015
0
134
Јавни увид Нацрта Измене плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у пр...
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације урбанистичког блока 5 реона 1 у зони 47
09.Април 2015
0
119
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације урбанистичког блока 5 реона 1 у зони 47 – Индустријска зона "Јагодина"  ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. г...
Јавни увид Плана детаљне регулације делова урбанистичких блокова 1 и 2 у зони 9 у Јагодини
09.Април 2015
0
91
Јавни увид Плана детаљне регулације делова урбанистичких блокова 1 и 2 у зони 9 у Јагодини ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градске управе за урб...
351 97 Закључак Максимовић Предраг
08.Април 2015
0
193
Закључак број 351-97/2015-04 од 08.04.2015. године којим се одбацује захтев Максимовић Предрага из Рибара за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 16...
351 99 Решење Маринковић Видосав
07.Април 2015
0
225
Решење број 351-99/2015-04 од 07.04.2015. године којим се Маринковић Видосаву из Јагодине дозвољава изградња вишепородичног стамбено-пословног објакта, категорије Б, класификационе...
351 103Решење Јовановић Петар
07.Април 2015
0
222
Решење број 351-103/2015-04 од 07.04.2015. године којим се Јовановић Петру из Јагодине одобрава извођење радова на увођењу унутрашње гасне инсталације у приземном стамбеном  н...
353 98 Закључак Тодосијевић Драган
07.Април 2015
0
201
Закључак број 353-98/2015-04 од 07.04.2015. године о одбацивању захтева Тодосијевић Драгана из Јагодине, за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта на ...
Решење о издавању грађевинске дозволе Стојановић Ана
07.Април 2015
0
131
Решење број 351-89/2015-04 од 06.04.2015. године којим се Стојановић Ани из Јагодине одобрава доградња и надградња породичног стамбеног објекта на кп.2998/2 КО Јагодина...
353 103 Закључак Енмон
06.Април 2015
0
243
Закључак број 353-103/2015-04 од 06.04.2015. године којим се одбацује захтев "Енмон" доо Београд, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта - салона керамике са ...
353 80 Локацијски услови КО Сиоковац
03.Април 2015
0
226
Локацијски услови број 353-80/2015-04 од 03.04.2015. године, за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 306/2 КО Сиоковац...
СТРАНА: 45 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже