најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 89 Закључак о одбацивању захтева Стојановић Ане
31.Март 2015
0
163
Закључак број 351-89/2015-04 од 31.03.2015. године, о одбацивању захтева Стојановић Ане из Јагодине, за издавање грађевинске дозволе за доградњу и надградњу стамбеног објекта на кп...
353 67 Локацијски услови од 24.03.2015. године
24.Март 2015
0
211
Локацијаки услови за изградњу помоћног објекта (хидрофорске кућице) на кп.бр. 1747/20 КО Кончарево, број 353-67/2015-04 од 24.03.2015.године....
353 86 Локацијски услови од 23.03.2015.године
23.Март 2015
0
212
Локацијски услови за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 1654/2 КО Рибаре, број 353-86/2015-04 од 23.03.2015.године...
351 80 Решење Митровић Душан
19.Март 2015
0
246
Решење број 351-80/2015-04 од 19.03.2015. године, којим се одбија захтев Митровић Душана за издавање грађевинске дозволе за пренамену приземног помоћног објекта у пословни, са догр...
351 77 Закључак
11.Март 2015
0
225
Закључак број 351-77/2015-04 од 11.03.2015. године о одбацивању захтева за издавање решења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, од 10.03.2015. године, зб...
351 68 Решење Адамовић Властимир
04.Март 2015
0
240
Решење број 351-68/2015-04 о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора, по захтеву од 02.03.2015. године, решено 04.03.2015. године у обједињеној процедури....
Рани јавни увид урбанистички блок 18 у зони 25
11.Фебруар 2015
0
191
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид урбанистички блок 12 у зони 4
11.Фебруар 2015
0
189
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид измене и допуне урбанистички блок 10 у зони 6
11.Фебруар 2015
0
149
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид урбанистички блок 5 реон 1 у зони 47
11.Фебруар 2015
0
175
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
СТРАНА: 44 / 48
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже