најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

353 130 Закључак Димитријевић Славка
15.Април 2015
0
152
Закључак број 353-130/2015-04 од 15.04.2015. године којим се одбацује захтев Димитријевић Славка из Јагодине за издавање локацијских услова за изградњу хидрофорске кућице, због нед...
351 109 Решење Трговинско друштво Боја
14.Април 2015
0
180
Решење број 351-109/2015-04 од 14.04.2015. године којим се Трговинском друштву "БОЈА" ДОО из Јагодине, одговорно лице Иван Јеремић из Јагодине, одобрава извођење радова на увођењу ...
353 103 Локацијски услови салон Енмон
14.Април 2015
0
186
Локацијски услови број 353-103/2015-04 од 14.04.2015. године, за изградњу салона керамике са магацином, на кп.бр. 132/27 КО Јагодина, инвеститор "ЕНМОН"доо Београд...
351 108 Решење о извођењу радова за Петронијевић Предрага из Јагодине
14.Април 2015
0
134
Решење број 351-108/2015-04 од 14.04.2015. године којим се Петронијевић Предрагу из Јагодине одобрава извођење радова на реконструкцији стамбеног објекта на кп.бр. 7294 КО Јагодина...
351 97 Решење о одобравању изградње Макисмовић Предрагу из Рибара
14.Април 2015
0
136
Решење број 351-97/2015-04 од 14.04.2015. године, којим се Максимовић Предрагу из Рибара одобрава изградња породичног стамбеног објекта на кп.бр. 1654/2 КО Рибаре ...
353 112 Закључак о одбацивању захтева Антић Мирослава из Јагодине
14.Април 2015
0
146
Закључак број 353-112/2015-04 од 14.04.2015. годинр, којим се одбацује захтев Антић Мирослава из Јагодине за издавање локацијских услова за изградњу хидрофорске кућице, због тога ш...
351 104 Решење АД Јагодинска пивара
09.Април 2015
0
192
Решење број 351-104/2015-04 од 09.04.2015. године, којим с АД "Јагодинска пивара" Јагодина одобрава изградња постројења отпадних вода на кп.бр.4010 КО Јагодина....
351 102 Закључак о одбацивању захтева Николић Драган из Јагодине
09.Април 2015
0
150
Закључак број 351-102/2015-04 од 09.04.2015. године којим се одбацује захтев Николић Драгана из Јагодине за издавање употребне дозволе, због тога што нису испуњени формални услови ...
351 105 Закључак Борић Веселин из Јагодине
09.Април 2015
0
174
Закључак број 351-105/2015-04 од 09.04.2015. године којим се Борић Веселину из Јагодине одбацује захтев за измену грађевинске дозволе због тога што нису испуњени формални услови за...
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине урбанистичког блока 12 у зони 4
09.Април 2015
0
71
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине урбанистичког блока 12 у зони 4 ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градск...
СТРАНА: 44 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже