најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 124 Употребна дозвола Ћирић Снежана
23.Април 2015
0
161
Решење број 351-124/2015-04 од 23.04.2015. године, којим се Ћирић Снежани из Јагодине одобрава употреба изграђеног стамбеног објекта на кп.бр. 4040/90 КО Јагодина....
351 105 Решење по захтеву Борић Веселина
21.Април 2015
0
151
Решење број 351-105/2015-04 од 21.04.2015. године, којим се Борић Веселину из Јагодине врши измена одобрења за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 467/8 КО Јагодина...
353 128 Локацијски услови за кп бр. 120 4 КО Јагодина
21.Април 2015
0
179
Локацијски услови број 353-128/2015-04 од 21.04.2015. године за изградњу прикључка на градски водовод пословног објекта на кп.бр.120/4 КО Јагодина...
353 133 Локацијски услови по захтеву Јевремовић Бојана
21.Април 2015
0
134
Локацијски услови број 353-133/2015-04 од 21.04.2015. године,по захтеву Јевремовић Бојана из Рибара, за изградњу породичног стамбеног објекта у Рибару, на кп.бр. 2092/6 КО Рибаре...
351-116 Решење Инић Бојан
20.Април 2015
0
47
Решење број 351-116/2015-04  од 20.04.2015. године, којим се Инић Бојану из Старог Ланишта одобрава извођење радова на пренамени таванског простора у стамбени, постојећег приз...
351 110 Измена грађевинске дозволе Ћирић Снежана
17.Април 2015
0
158
Решење број 351-110/2015-04 од 17.04.2015. године којим се Ћирић Снежани из Јагодине врши измена грађевинске дозволе због измена насталих у току грађења, стамбеног објекта на кп.бр...
351 115 Закључак о одбацивању захтева ЈП Србијагас
17.Април 2015
0
152
Закључак број 351-115/2015-04 од 17.04.2015. године којим се ЈП "Србијагас" одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе због тога што нису испуњени формални разлози за даље пос...
351 111 Закључак о одбацивању захтева ЈП Србијагас
17.Април 2015
0
170
Закључак број 351-111/2015-04 од 17.04.2015. године којим се ЈП "Србијагас" одбацује захтев за издавање грађевинске дозволе због тога што нису испуњени формални услови за поступање...
Увид у Елаборат о економској оправданости отуђења земљишта
16.Април 2015
0
142
Обавештавамо све заинтересоване да је стављен на увид Елаборат о економској оправданости отуђења земљишта, величине 1 ha 37 m2 у Индустријској зони града Јагодина. Увид се може ...
351 112 Решење Манасијевић Тодор
15.Април 2015
0
173
Решење број 351-112/2015-04 од 15.04.201. године, којим се Манасијевић Тодору из Рашевице и Јевремовић Бранки из Миливе одобрава употреба стамбеног објекта на кп.бр. 1381/2 КО Воља...
СТРАНА: 43 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже