најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 97 Закључак Максимовић Предраг
08.Април 2015
0
188
Закључак број 351-97/2015-04 од 08.04.2015. године којим се одбацује захтев Максимовић Предрага из Рибара за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 16...
351 99 Решење Маринковић Видосав
07.Април 2015
0
217
Решење број 351-99/2015-04 од 07.04.2015. године којим се Маринковић Видосаву из Јагодине дозвољава изградња вишепородичног стамбено-пословног објакта, категорије Б, класификационе...
351 103Решење Јовановић Петар
07.Април 2015
0
219
Решење број 351-103/2015-04 од 07.04.2015. године којим се Јовановић Петру из Јагодине одобрава извођење радова на увођењу унутрашње гасне инсталације у приземном стамбеном  н...
353 98 Закључак Тодосијевић Драган
07.Април 2015
0
196
Закључак број 353-98/2015-04 од 07.04.2015. године о одбацивању захтева Тодосијевић Драгана из Јагодине, за издавање локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта на ...
Решење о издавању грађевинске дозволе Стојановић Ана
07.Април 2015
0
131
Решење број 351-89/2015-04 од 06.04.2015. године којим се Стојановић Ани из Јагодине одобрава доградња и надградња породичног стамбеног објекта на кп.2998/2 КО Јагодина...
353 103 Закључак Енмон
06.Април 2015
0
237
Закључак број 353-103/2015-04 од 06.04.2015. године којим се одбацује захтев "Енмон" доо Београд, за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта - салона керамике са ...
353 80 Локацијски услови КО Сиоковац
03.Април 2015
0
223
Локацијски услови број 353-80/2015-04 од 03.04.2015. године, за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 306/2 КО Сиоковац...
353 107 Локацијски услови за захтев Илић Владимира
02.Април 2015
0
191
Локацијски услови број 353-107/2015-04 од 02.04. 2015. године којима се Илић Владимиру из Јагодине не дозвољава градња у складу са поднетим захтевом на кп.бр. 4127/1 КО Јагодина, ј...
351 97 Закључак о одбацивању захтева Максимовић Предрага
02.Април 2015
0
152
Закључак број 351-97/2015-04 од 02.04.2015. године којим се одбацује захтев Максимовић Предрага из Рибара за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 16...
351 98 Решење Срђан Ивановић
01.Април 2015
0
213
Решење број 351-98/2015-04 од 01.04.2015. године којим се Ивановић Срђану из Јагодине, село Рибаре, одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта - хидрофорска кућица, на к...
СТРАНА: 43 / 48
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже