најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 135 Грађевинска дозвола Vibac Balcani
29.Април 2015
0
241
Решење број 351-135/2015-04 од 29.04.2015. године којим се "VIBAC BALCANI" доо из Београда одобрава изградња фабрике средстава за лепљење, управне зграде и котларнице у саставу инд...
351 115 Грађевинска дозвола ЈП Србијагас
28.Април 2015
0
152
Решење број 351-115/2015-04 од 28.04.2015. године којим се ЈП "Србијагас" из Новог Сада, РЈ Дистрибуција Јагодина, одобрава изградња дистрибутивне гасоводне мреже ДМГ индустријска ...
351 11 Грађевинска дозвола ЈП Србијагас
28.Април 2015
0
157
Решење број 351-11/2015-04 од 28.04.2015. године којим се ЈП "Србијагас"из Новог сада, РЈ Дистрибуција Јагодина, изградња дистрибутивне гасоводне мреже од МРС "Шуљковац" до МРС "Ре...
353 102 Локацијски услови за кп бр. 3145 1 КО Јагодина
24.Април 2015
0
168
Локацијски услови број 353-102/2015-04 од 24.04.2015. године, за надградњу дела поткровне етаже изнад другог спрата дела пословно-стамбеног објекта, укупне спратности По+П+2+Пк, на...
353 143 Закључак Електросрбија
24.Април 2015
0
157
Закључак број 353-143/2015-04 од 24.04.2015. године којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова за изградњу локалног електричног подземног вода за напајање трафостанице...
353 145 Локацијски услови за кп бр 1172 24 КО Ловци
24.Април 2015
0
146
Локацијски услови број 353-145/2015-04 од 24.4.2015.године којим се Димитријевић Верољубу из Стрижила не дозвољава градња у складу са поднетим захтевом на к.п. бр. 1172/14 КО Ловци...
351 102 Употребна дозвола Николић Драган
24.Април 2015
0
266
Решење број 351-102/2015-04 од 24.04.2015. године, којим се Николић Драгану из Јагодине одобрава употреба гараже за путничко возило, на кп.бр. 670/15 КО Јагодина....
353 141 Локацијски улосви 1439 1 КО Деоница
24.Април 2015
0
149
Локацијски услови број 353-141/2015-04 од 24.04.2015. године за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 1439/1 КО Деоница....
351 117 Грађевинска дозвола Митровић Душан
23.Април 2015
0
171
Решење број 351-117/2015-04 од 23.04.2015. године којом се Митровић Душану из Јагодине одобрава пренамена приземног помоћног објекта у пословни са доградњом приземља и надградња ст...
351 123 Грађевинска дозвола Петровић Златко
23.Април 2015
0
152
Решење број 351-123/2015-04 од 23.04.2015. године којим се Петровић Златку из Јагодине одобрава изградња породичне куће за повремено становање - викендица, на кп.бр. 306/2 КО Сиоко...
СТРАНА: 42 / 50
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже