најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 80 Решење Митровић Душан
19.Март 2015
0
229
Решење број 351-80/2015-04 од 19.03.2015. године, којим се одбија захтев Митровић Душана за издавање грађевинске дозволе за пренамену приземног помоћног објекта у пословни, са догр...
351 77 Закључак
11.Март 2015
0
215
Закључак број 351-77/2015-04 од 11.03.2015. године о одбацивању захтева за издавање решења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, од 10.03.2015. године, зб...
351 68 Решење Адамовић Властимир
04.Март 2015
0
228
Решење број 351-68/2015-04 о измени грађевинске дозволе услед промене инвеститора, по захтеву од 02.03.2015. године, решено 04.03.2015. године у обједињеној процедури....
Рани јавни увид урбанистички блок 18 у зони 25
11.Фебруар 2015
0
182
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид урбанистички блок 12 у зони 4
11.Фебруар 2015
0
171
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид измене и допуне урбанистички блок 10 у зони 6
11.Фебруар 2015
0
141
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид урбанистички блок 5 реон 1 у зони 47
11.Фебруар 2015
0
164
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Рани јавни увид Плана детаљне регулације урбанистичких блокова 1 и 2 у зони 9
11.Фебруар 2015
0
145
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 60. &nda...
Бесповратних средстава на основу државног програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју
26.Јануар 2015
0
107
Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове Јагодина обавештава привредне субјекте који су на дан 31.05.2014 године имали до 50 запосле...
Обавештење о урученим пореским актима
20.Јануар 2015
0
189
У складу са чл.36.ст.10. Закона о пореском  поступку и пореској администрацији следећи порески акт сматра се урученим Решење бр.436-1/р-9/ипл/2014 од 18.12.2014.„Нови р...
СТРАНА: 42 / 46
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже