најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

351 108 Решење о извођењу радова за Петронијевић Предрага из Јагодине
14.Април 2015
0
128
Решење број 351-108/2015-04 од 14.04.2015. године којим се Петронијевић Предрагу из Јагодине одобрава извођење радова на реконструкцији стамбеног објекта на кп.бр. 7294 КО Јагодина...
351 97 Решење о одобравању изградње Макисмовић Предрагу из Рибара
14.Април 2015
0
133
Решење број 351-97/2015-04 од 14.04.2015. године, којим се Максимовић Предрагу из Рибара одобрава изградња породичног стамбеног објекта на кп.бр. 1654/2 КО Рибаре ...
353 112 Закључак о одбацивању захтева Антић Мирослава из Јагодине
14.Април 2015
0
143
Закључак број 353-112/2015-04 од 14.04.2015. годинр, којим се одбацује захтев Антић Мирослава из Јагодине за издавање локацијских услова за изградњу хидрофорске кућице, због тога ш...
351 104 Решење АД Јагодинска пивара
09.Април 2015
0
184
Решење број 351-104/2015-04 од 09.04.2015. године, којим с АД "Јагодинска пивара" Јагодина одобрава изградња постројења отпадних вода на кп.бр.4010 КО Јагодина....
351 102 Закључак о одбацивању захтева Николић Драган из Јагодине
09.Април 2015
0
146
Закључак број 351-102/2015-04 од 09.04.2015. године којим се одбацује захтев Николић Драгана из Јагодине за издавање употребне дозволе, због тога што нису испуњени формални услови ...
351 105 Закључак Борић Веселин из Јагодине
09.Април 2015
0
170
Закључак број 351-105/2015-04 од 09.04.2015. године којим се Борић Веселину из Јагодине одбацује захтев за измену грађевинске дозволе због тога што нису испуњени формални услови за...
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине урбанистичког блока 12 у зони 4
09.Април 2015
0
70
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације централне зоне Јагодине урбанистичког блока 12 у зони 4 ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градск...
Јавни увид Нацрта Измене плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини
09.Април 2015
0
132
Јавни увид Нацрта Измене плана детаљне регулације блока 10 у зони 6 у Јагодини ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градске управе за урбанизам (у пр...
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације урбанистичког блока 5 реона 1 у зони 47
09.Април 2015
0
119
Јавни увид Нацрта Измене Плана детаљне регулације урбанистичког блока 5 реона 1 у зони 47 – Индустријска зона "Јагодина"  ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. г...
Јавни увид Плана детаљне регулације делова урбанистичких блокова 1 и 2 у зони 9 у Јагодини
09.Април 2015
0
91
Јавни увид Плана детаљне регулације делова урбанистичких блокова 1 и 2 у зони 9 у Јагодини ће се одржати од о9. априла до 08. маја 2015. године у просторијама Градске управе за урб...
СТРАНА: 42 / 48
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже