најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Упутство за припрему буџета града Јагодине за 2015. годину
15.Август 2014
0
392
Нa основу члана 31. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/13), и Фискалне стратегије за...
Јавни оглас за увид у бирачки списак
30.Јануар 2014
0
563
Градска управа за опште и заједничке послове на основу Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине града ("Службени гласник РС", бр. 8/2014) и члана 14. и 15. Закона о једин...
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2014. годину
15.Јануар 2014
0
973
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину Одлу...
Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину
15.Јануар 2014
0
671
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о стопи амортизације на територији града Јагодина за пореску 2014. годину. Одл...
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Јагодина
15.Јануар 2014
0
1042
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на ...
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Јагодина за утврђивање пореза на имовину
15.Јануар 2014
0
854
Скупштина града Јагодина, на XIII седници одржаној дана 27.11.2013. године донела је Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Јагодина за утврђивање ...
Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
27.Децембар 2013
0
420
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ('Службени гласник РС', број 62/06, 69/08 и 41/09) члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Р...
Увид у Елаборат о економској оправданости отуђења земљишта
05.Децембар 2013
0
560
Обавештавамо све заинтересоване да је стављен на увид Елаборат о економској оправданости отуђења земљишта, величине 2 ха у Индустријској зони града Јагодина. Увид се може остварит...
Решење о именовању директора ЈП Стандард
19.Септембар 2013
0
797
На основу члана 21. став 2., члана 22, 25. и члана 31.  Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  ...
Решење о именовању директора ЈП Зоолошки врт
19.Септембар 2013
0
723
На основу члана 21. став 2., члана 22, 25. и члана 31.  Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  ...
СТРАНА: 42 / 44
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже