најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

Јавна седница Комисије за планове поводом Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине у делу блока 10  у зони 3
21.Новембар 2018
0
4
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана ...
Јавна седница Комисије за планове поводом Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне  Јагодине дела блока 8  у зони 4
21.Новембар 2018
0
2
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана ...
Јавна седница Комисије за планове поводом Нацрта Измене Плана детаљне регулације блока 2 у зони 14 у Винорачи
21.Новембар 2018
0
3
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана ...
Предлог Статута града Јагодине
15.Новембар 2018
0
17
Градско веће града Јагодине, на 133. седници одржаној дана 13.11.2018.године, закључком број 110-22/18-01 од 13.11.2018.године  утврдило је предлог Статута града Јагодине.У ск...
Обавештење за пријављивање власничких паса на територији града Јагодине ради бесплатног вакцинисања и обележавања
10.Октобар 2018
0
234
На основу члана 4. Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“ бр. 4/17 и 16/18), Градска управа за заштиту животне...
Контролне листе за предшколске установе, основне и средње школе
01.Октобар 2018
0
26
Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других р...
Јавни позив лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатности у области културе
01.Октобар 2018
0
37
На основу члана 8. Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатнос...
Извештаја о усвајању Локалног антикорупцијског плана за Град Jaгодину
20.Септембар 2018
0
21
У наставку можете погледати Извештај о усвајању Локалног антикорупцијског плана за град Јагодину....
Решење о именовању директора Јавног предузећа Уређење и јавно осветљење Јагодина
14.Август 2018
0
77
На основу члана 32. тачка 9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 2...
Предлози за доделу друштвених признања града Јагодине
08.Август 2018
0
80
Обавештавају се предузећа, установе, организације, предузетници, школе, друге установе и грађани да поводом 17.октобра – Дана ослобођења Јагодине од фашизма дају своје предлоге за...
СТРАНА: 2 / 46
  1 2 3 4 5 6 46  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже